THÔNG TIN CHÍNH

PORG là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Séc được thành lập vào năm 1990.

PORG là trường tư đầu tiên được thành lập sau sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản tại Cộng hòa Séc.

PORG là từ viết tắt của: První Obnovené Reálné Gymnázium (theo nghĩa đen, trường trung học cải cách đầu tiên).

Hệ thống trường PORG bao gồm:

1) PORG Libeň, Trung học tám năm tại Praha – vùng Libeň

2) NOVÝ PORG, Trung học tám năm, chú trọng vào các ngôn ngữ hiện đại, tại Praha – vùng KRČ.

3) NOVÝ PORG, Trường tiểu học với trọng tâm là tiếng Anh, tại Praha – vùng KRČ.

4) PORG Ostrava, Trung học tám năm, chú trọng vào các ngôn ngữ hiện đại, tại Ostrava.

5) PORG Ostrava, Trường tiểu học với trọng tâm là tiếng Anh, tại Ostrava.

 

Trang web PORG bằng tiếng Séc và tất cả các sinh viên của chúng tôi nói tiếng Séc.
Một phần của trang web (Tiếng Anh/Tiếng Đức/Tiếng Pháp/Tiếng Việt) chỉ cung cấp các thông tin cơ bản.
Để biết thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo điện thoại, địa chi  dưới đây hoặc sử dụng công cụ dịch của internet.

 

PORG
Lindnerova 3, 180 00  Praha 8, Cộng hòaSéc

Hiệu trưởng Dagmar Dluhošová
tel: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(at)porg.cz
Phụ trách nhân sự Zuzana Urbánková
Điện thoại: (+420) 778 405 949
email: HR(at)novyporg.cz

PORG Libeň
Lindnerova 3, 180 00 Praha 8, Cộng hòaSéc

  
Zvětšit mapu

Hiệu trưởng - PORG Libeň Andrea Výšková (vyskova(at)porg.cz)
Điện thoại (+420) 774 224 414
 • Trung học tám năm với một lịch sử hai mươi năm.
 • Thân thiện, không khí gia đình (chỉ có 195 sinh viên).
 • Tỷ lệ thành công cao trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học uy tín nhất của Séc.
 • Chuẩn bị cho sinh viên thi các bằng quốc tế - CAE, ZD và DELF.
 • Chương trình quốc tế mở rộng – ví dụ: Một năm học tại trường đối tác ở nước ngoài.

NOVÝ PORG (NEW PORG) – Trung học
Pod Krčským lesem 1300/25, 142 00  Praha 4, Cộng hòaSéc

 
Zvětšit mapu

Hiệu trưởng - Nový PORG Karel Lemfeld (lemfeld(at)novyporg.cz)
Điện thoại (+420) 776 239 694
 • Trung học tám năm khai trương vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2008.
 • Trường tiếng Séc, sinh viên dùng tiếng Séc, một số môn học dạy bằng tiếng Anh.
 • Giáo viên có trình độ cao từ các nước nói tiếng Anh.
 • Sinh viên tốt nghiệp với bằng Quốc tế.
 • Cơ hội học bổng cho sinh viên, ngay cả đối với các gia đình có mức thu nhập trung bình.
 • Học phí: 119 300 Kč mỗi năm.

NOVÝ PORG (NEW PORG) – Trường tiểu học
Pod Krčským lesem 1300/25, 142 00  Praha 4, Cộng hòaSéc

Hiệu trưởng - Nový PORG Karel Lemfeld (lemfeld(at)novyporg.cz)
Điện thoại (+420) 776 239 694
 • Trường tiểu học năm năm với mở rộng giảng dạy bằng tiếng Anh.
 • Thân thiện, không khí gia đình.
 • Số lượng học sinh trong lớp nhỏ.
 • Cơ hội học bổng cho sinh viên, ngay cả đối với các gia đình có mức thu nhập trung bình.

PORG Ostrava – Trung học
Rostislavova 7, 702 00  Ostrava - Vítkovice, Cộng hòaSéc

 
Zvětšit mapu

Hiệu trưởng - PORG OSTRAVA Dagmar Dluhošová
Điện thoại: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(at)porg.cz
Điện thoại (+420) 597 071 020
e-mail văn phòng office(at)porg.cz
 • Trung học tám năm khai trương vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2011.
 • Trường tiếng Séc, sinh viên dùng tiếng Séc, một số môn học dạy bằng tiếng Anh.
 • Giáo viên có trình độ cao từ các nước nói tiếng Anh.
 • Cơ hội học bổng cho sinh viên, ngay cả đối với các gia đình có mức thu nhập trung bình.
 • Học phí: 87 000 Kč mỗi năm.

PORG Ostrava – Trường tiểu học
Rostislavova 7, 702 00  Ostrava - Vítkovice, Cộng hòaSéc

Hiệu trưởng - PORG OSTRAVA Dagmar Dluhošová
Điện thoại: (+420) 777 923 718
email: dluhosova(at)porg.cz
Điện thoại (+420) 597 071 020
e-mail văn phòng office(at)porg.cz
 • Trường tiểu học năm năm với mở rộng giảng dạy bằng tiếng Anh, khai trương vào ngày mùng 1 tháng 9 năm 2011.
 • Thân thiện, không khí gia đình.
 • Số lượng học sinh trong lớp nhỏ.
 • Cơ hội học bổng cho sinh viên, ngay cả đối với các gia đình có mức thu nhập trung bình.