Gymnázium Nový PORG Praha

O škole

Bilingvní gymnázium Nový PORG je nezisková střední škola situovaná v Praze 4 v Krči. Naší prioritou je celkový rozvoj osobnosti studentů, jejich znalostí, dovedností a hodnot. Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES i Kalibro.

Novy PORG HD

 • Nový PORG kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „Cambridge International Examinations“ (prima až sexta) a IB Diploma programme (poslední dva ročníky studia). Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. 
 • Unikátní systém studia dává do poslední chvíle možnost se rozhodnout pro studium v zahraničí nebo v ČR
 • Nový PORG má oficiální statut International Baccalaureate (IB) World School (studenti gymnázia jsou připravováni nejen ke složení standardní české maturity, ale i k získání mezinárodního certifikátu IB Diploma)
 • Studenti Nového PORGu mj. skládají z anglického jazyka pravidelně standardizované Cambridge zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Většina našich studentů na konci studia hravě dosáhne úrovně C1 (velmi pokročilý), mnozí i C2 (jako rodilý mluvčí).
 • Na gymnáziu Nový PORG máte možnost se naučit tři světové jazyky (k angličtině si můžete vybrat další dva z němčiny, francouzštiny a španělštiny).
 • Studenti mají možnost se zúčastnit zahraničních výměnných pobytů i strávit část studia na dlouhodobém pobytu v zahraničí na partnerské škole.
 • Poskytujeme individualizové poradenství pro přijímací řízení na zahraničních vysokých školách, studenti jsou pravidelně úspěšní i na špičkových školách ve Velké Británii i v USA.
 • PORG je certifikován u americké organizace College Board a může provádět AP zkoušky pro vlastní i externí studenty.
 • Nadstandardní komunikace s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Studenti jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup a dostávají i slovní hodnocení.
 • Gymnázium Nový PORG provozuje na dvou trasách školní autobus.
 • Velmi široká nabídka sportovního vyžití v areálu školy: čtyři tělocvičny, venkovní malé fotbalové hřistě, vekovní hřiště pro družinu a dva kurty na beach volejbal. Školní týmy se účastní soutěží v basketbalu, volejbalu, florbalu i šachu.
 • Unikátní systém každoročních škol v přírodě zaměřených na rozvoj dovedností (Jak se učit? Komunikační dovednosti, Rychločtení…)

Školné a stipendia

Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice, volnočasové aktivity a rodina je minimálně zatížena vedlejšími náklady. Základním zájmem školy je dostupnost studia pro nadané žáky bez ohledu na finanční situaci rodiny. Gymnázium Nový PORG uděluje sociální i prospěchová stipendia. Více k tématu v sekci školné a stipendia.

Výuka angličtiny 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

Angličtina srovnání NP

TESTOVÁNÍ SCIO 2015/16

Na podzim roku 2015 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Do testování se zapojilo 18 471 žáků ze 638 škol. Naši kvartáni se opět přehledem umístili v nejlepším deciluCelkové výsledky.

SCIO NPG

MATURITNÍ VÝSLEDKY 2015

V roce 2015 poprvé maturovali také studenti z Nového PORGU. Maturity z českého jazyka se zúčastnilo 47 našich studentů. Výsledky maturit zveřejnil Cermat na svých stránkách vysledky.cermat.cz. V didaktických testech z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky naši studenti obhájili vynikající loňské pozice. V pořadí gymnázií podle percentilového průměru obsadili první místo v čj a aj a druhé místo v matematice. Výsledky z českého jazyka najdete v následující tabulce.

Pořadí Gymnázium Přihlášeni Konali Percentil
1. PORG - gymnázium a základní škola 47 45 87,39
2. Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520 29 28 87,24
3. Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace 64 64 86,71
4. Arcibiskupské gymnázium 51 51 86,18
5. 1.Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 23 10 86,17
6. Gymnázium ALTIS s.r.o. 8 8 88,45
7. Gymnázium, Vodňany, Bavorovská 1046 4 4 88,18
8. Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace 8 8 88,16
9. Gymnázium Chotěboř 29 29 88,10
10. Gymnázium Jana Keplera, Praha 6, Parléřova 2 31 30 86,99

Srovnání průměrného studenta PORGu s průměry gymnázií v ČR v didaktickém testu z českého jazyka vidíte v následujícím grafu.

Maturita 2015

 Přečtěte si více o maturitních výsledcích v článku na idnes.cz.

 

TESTOVÁNÍ SCIO 2014/15

Na podzim roku 2014 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Do testování se zapojilo 19 104 žáků ze 674 škol. Naši kvartáni překonali loňské výsledky a celkově se s přehledem umístili v nejlepším deciluCelkové výsledky.

NPG SCIO 2014

Testování SCIO 2013/14

Na podzim roku 2013 se naše škola zúčastnila velkého srovnávacího testování SCIO. Do testování se zapojilo 17 823 žáků ze 613 škol. Naši kvartáni podali opět vynikající výkony a celkově jsme se s přehledem umístili v nejlepším decilu.  

NPG SCIO

 

Testování NIQES

V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni studenti ve věku devátých tříd) byli studenti kvart Nového PORGu vynikající. Například v češtině bylo pouze 20 % gymnázií v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 2,7 %. Těchto úrovní naši kvartáni hravě dosáhli. 

NIQES NPG

Česká školní inspekce

Inspekce na všech školách PORG (PORG Libeň i Nový PORG) v květnu 2009 Z inspekční zprávy vyplývá, že školy PORG byly hodnoceny nejvyšším ratingem na  stávající čtyřbodové škále. "...Koncepční práce ředitele školy je příkladná,  manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole  vzdělávací činnosti příkladná. ... Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti  žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné." Kompletní inspekční zprávu najdete na webových stránkách ČŠI.

Česká školní inspekce, Pražský inspektorát, Arabská 683, Praha 6