fbpx
Nový PORG Praha
Tým Porgu

Čábelová Simona

Chemie, biologie

Vzdělání

Univerzita Karlova, Praha, Pedagogická fakulta, obor Učitelství pro ZŠ a SŠ biologie – chemie – Mgr.

Praxe

Už během studia na Mensa gymnáziu se Simona zabývala prací s dětmi. Několik let spoluorganizovala dětské tábory a věnovala se vedení kroužků „Věda nás baví“ na základních a středních školách. Po maturitě započala studium na PedfUK se zaměřením na učitelství chemie a biologie.
V rámci studia se podílela na založení Studentské oborové rady katedry chemie a didaktiky chemie, kde i spolupracovala ve výzkumné činnosti, například v rámci projektu SciVis. Zároveň se studiem začala Simona pracovat na Ústavu jazykové a odborné přípravy UK, jako vyučující chemie přípravných kurzů na medicíny pro zahraniční studenty. V navazujícím magisterském studiu vycestovala s projektem Erasmus+ do německého Kasselu, kde se věnovala primárně studiu didaktiky chemie. Po úspěšném dokončení magisterského titulu nastoupila na Nový PORG jako vyučující chemie a biologie. Zároveň pokračuje ve svém profesním seberozvoji, například skrze součinnost na tvorbě učebnice „Badatelský deník“, přispívání na mezinárodních konferencích a webinářích týkající se didaktiky přírodních věd, či v rámci započatého studia metodiky prevence.

Zájmy

Ve volném čase Simona ráda sportuje. Má ráda běh, fitness a tanec. Když fyzické síly dochází, ráda si zajde do sauny, kina nebo si přečte knížku.