Kalibro testování pátých tříd Nový PORG

Jeden z nejvýznamnějších nestátních poskytovatelů nástrojů pro evaluaci základních i středních škol v České republice. Každoročně bývá testována například asi pětina všech žáků ukončujících povinné vzdělávání, totéž platí o žácích ukončujících 1. stupeň. V březnu 2009 byli poprvé testování i žáci Nového PORGu. Od té doby dosahují stabilně výborných výsledků. Viz tabulky.

Výsledky KALIBRO 2012 

Ve všech testovaných předmětech se škola umístila v 1. decilu, tedy mezi 10 procenty nejúspěšnějších škol.

  počet škol 1. desetina škol Nový PORG 5. ročník
Český jazyk 257 od 89,7 do 75,9 88,6
Matematika 255 od 91,1 do 67,0 87,8
Humanitní základ 140 od 79,9 do 68,2 79,9
Přírodovědný základ 145 od 90,6 do 73,5 78,6
Anglický jazyk 195 od 95,5 do 78,1 89,7

Výsledky KALIBRO 2011 

Ve všech testovaných předmětech se škola umístila v 1. decilu, tedy mezi 10 procenty nejúspěšnějších škol.

  počet škol 1. desetina škol Nový PORG 5. ročník
Český jazyk 274 od 90,6 do 76,9 81,8
Matematika 273 od 84,3 do 60,7 70,3
Humanitní základ 125 od 85,9 do 72,6 81
Přírodovědný základ 142 od 84,2 do 72,6 74,3
Anglický jazyk 185 od 91,8 do 82,5 91,8