Testování třetích tříd 2016/17

Testování Kalibro pro třetí třídy se ve školním roce 2016/17 zúčastnilo až 2 387 žáků. Naše škola si nevedla špatně. Ve všech testovaných předmětech se umístila v 1. decilu, tedy mezi 10 procenty nejúspěšnějších škol.

  počet škol 1. desetina škol PORG
Český jazyk 99 od 80,3 do 71,7 73,0
Matematika 95 od 83,8 do 55,7 61,7
Prvouka 80 od 71,7 do 64,1 69,5
Přírodovědný základ 59 od 79,9 do 68,1 75,2