Mezinárodní maturita (IB)

IB

IB výsledky 2021

Rok 2021 byl z pohledu IB výsledků opět výjimečný. Obvykle testování probíhá ve dvou vlnách: v listopadu a v květnu. Bohužel i letos šli naši studenti tzv. no exam route a jejich závěrečné hodnocení bylo závislé na odevzdaných pracích, predikcích a historických výsledcích školy. Výsledky jsou ale skvělé – tři studenti dosáhli na plný počet 45 bodů, školní průměr se zvedl na 41 bodů, nejlepší v historii školy, a všech 29 studentů full IB programu úspěšně zakončilo studium uděleným diplomem. 

IB výsledky

IB výsledky 2020

Rok 2020 byl výjimečný i z pohledu IB výsledků. Obvykle testování probíhá ve dvou vlnách: v listopadu a v květnu. Květnové testování bylo v důsledku COVID-19 opatření zrušeno a pro hodnocení se používaly výsledky práce v kurzech, odhadovné známky a historické výsledky. Podrobněji na čtěte stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO)

Letos z PORGu směřuje na zahraniční univerzity padesát absolventů. Naše letošní průměrné výsledky IB dosáhly hranice 39 bodů a tím jsme obhájili loňské pozice. Velice nás těší vynikající individuální výsledky jako například: pět našich absolventů bude příští rok studovat na Oxfordu a dalších pět na King's College London. Stejně jako v předchozích letech se Nový PORG i PORG Ostrava výsledkově zařadil vysoko nad celosvětový průměr, který číní 30 bodů, a stal se tak jednou z nejlepších škol v České republice, která IB Diploma Program nabízí.

Sára Davidová

Nový PORG je nejlepší IB škola v kontinentální Evropě

Mezi nejlepší maturanty na světě patří letos studentka Nového PORGu, Sára Davidová. Plného počtu bodů u mezinárodní IB maturity dosáhla spolu s 212 studenty z 166 278 účastníků zkoušky z celého světa. Díky průměrnému výsledku letošních maturantů 39 bodů ze 45 možných se Nový PORG stává nejlepší školou v pevninské Evropě a 14. nejlepší školou na světě. Z České republiky se s 13. místem v evropském vydání žebříčku umístili studenti International School of Prague a s 24. místem žáci Riverside International.

IB výsledky

IB výsledky 2019 na PORGu Ostrava

5. července čekal na výsledky mezinárodní maturity (IB – International Baccalaureate) více než jeden milion studentů z celého světa. Mezi nimi byli i první čeští zástupci z PORGu Ostrava. Nevedli si vůbec špatně, dosáhli průměrné známky 40. U mezinárodní maturity lze dosáhnout maximálního počtu bodů 45. Studenti, kteří dosáhnou 38 bodů, mohou reálně uvažovat o studiu na nejlepších zahraničních školách, třeba i na Oxfordu nebo na Cambridge. Celosvětový průměr všech absolventů bývá obvykle okolo 30.

IB výsledky

IB výsledky 2019 - Nový PORG je nejlepší IB škola v kontinentální Evropě

V květnu 2019 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu více než 169 000 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 29,78 bodů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Naše letošní průměrné výsledky IB dosáhly hranice 39 bodů. Tento výsledek poslal Nový PORG mezi nejlepší IB školy na světě. V kontinentální Evropě jsme obsadil dokonce první místo.

IB výsledky

IB výsledky 2018 - 25 studentů směřuje do zahraničí

V květnu 2018 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 165 762 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 29,78 bodů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Letos z PORGu směřuje na zahraniční univerzity více než pětadvacet studentů. Naše letošní průměrné výsledky IB dosáhly hranice 37 bodů. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Velice nás těší vynikající individuální výsledky. Stejně jako v předchozích letech se Nový PORG výsledkově zařadil vysoko nad celosvětový průměr, který číní 30 bodů, a stal se tak jednou z nejlepších škol v České republice, která IB Diploma Program nabízí.

IB výsledky

IB výsledky 2017 - dva studenti s plným počtem bodů

V květnu 2017 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 159 400 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 29,95 bodů. Maximální počet 45 bodů získalo 218 studentů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Letos z PORGu směřuje na zahraniční univerzity více než dvacet studentů, jejichž IB výsledky dosáhly průměru více než 38 bodů. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Velmi nás těší vynikající individuální výsledky. Gratulujeme oběma našim studentům, kteří se zařadili mezi 218 nejlepších studentů světa a dosáhli výsledku 45 bodů. Jde o Barboru Davidovou a Adama Pavlínka, kteří jsou následováni Andreou Husseiniovou s 44 body. Jako škola jsme na letošní výsledky velmi hrdí a všem IB studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě.

IB - success

IB výsledky 2016 mezi nejlepšími na světě

PORG umožnuje studentům zvolit si, zda chtějí studium zakončit českou maturitou, mezinárodní maturitou (IB) nebo zda složí obě. U mezinárodní maturity lze dosáhnout maximálního počtu bodů 45. Studenti, kteří dosáhnou 38 bodů, mohou reálně uvažovat o studiu na nejlepších zahraničních školách, třeba i na Oxfordu nebo na Cambridge.

V květnu 2016 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 150 000 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 30,07 bodů. Maximální počet 45 bodů získalo 146 studentů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Na PORGu zkoušku v plném rozsahu skládalo 15 studentů a dosáhli vynikajícího průměru 39 bodů, což je nejlepší skóre v historii ČR. Velmi nás těší, že více než polovina studentů dosáhla 39 bodů a více. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Dále nás těší vynikající individuální výsledky. Gratulujeme naší studentce Vendule Fialkové, která se zařadila mezi 146 nejlepších studentů světa a dosáhla výsledku 45 bodů. Jako škola jsme na letošní výsledky velmi hrdí a všem našim IB studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě.

Letošní oktaváni jdou studovat mimo jiné například na následující univerzity a obory: Oxford (Mathematics), UCL (Law), Imperial College London (Biochemistry), University of Edinburgh (Computer Science and Mathematics). Více se o univerzitách, na které směřují studenti z PORGu, dočtete v článku Zahraniční univerzity s PORG studenty.

IB - success

IB výsledky 2015 výrazně překonaly celosvětový průměr

Naši IB studenti z oktávy dosáhli vynikajících výsledků z mezinárodní maturity IB. Všichni studenti mezinárodní maturitu úspěšně složili a nejlepší výsledek  byl 43 bodů (maximum je 45). To je obrovský úspěch, neboť celosvětový průměrný výsledek je 30 bodů. Jsme pyšní na to, že Nový PORG se s průměrným výsledkem 38 bodů zařadil vysoko nad celosvětový průměr.

K historicky prvním  IB zkouškám  se hlásilo celkem 16 studentů Nového PORGu. 8 studentů skládalo zkoušky v plném rozsahu a 8 studentů mělo zájem  o jednotlivé certifikáty. Z osmi studentů, kteří studovali IB program v plném rozsahu, tři studenti pokořili čtyřicetibodovou hranici a další dva studenti skončili těsně pod ní, získali 39 bodů. (S třiceti osmi body se dostávájí studenti na nejlepší university světa.)

Výsledky našich IB studentů jsou skutečně mimořádné a všichni učitelé a zaměstnanci školy studentům srdečně blahopřejí.

Gratulujeme Patriku Plavcovi, který získal nejvíce bodů, a přejeme mu hodně úspěchů ve studiu politiky a ekonomie na Oxfordu.