Mezinárodní maturita (IB)

IB výsledky

IB výsledky 2018 - 25 studentů směřuje do zahraničí

V květnu 2018 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 165 762 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 29,78 bodů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Letos z PORGu směřuje na zahraniční univerzity více než pětadvacet studentů. Naše letošní průměrné výsledky IB dosáhly hranice 37 bodů. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Velice nás těší vynikající individuální výsledky. Stejně jako v předchozích letech se Nový PORG výsledkově zařadil vysoko nad celosvětový průměr, který číní 30 bodů, a stal se tak jednou z nejlepších škol v České republice, která IB Diploma Program nabízí.

IB výsledky

IB výsledky 2017 - dva studenti s plným počtem bodů

V květnu 2017 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 159 400 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 29,95 bodů. Maximální počet 45 bodů získalo 218 studentů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Letos z PORGu směřuje na zahraniční univerzity více než dvacet studentů, jejichž IB výsledky dosáhly průměru více než 38 bodů. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Velmi nás těší vynikající individuální výsledky. Gratulujeme oběma našim studentům, kteří se zařadili mezi 218 nejlepších studentů světa a dosáhli výsledku 45 bodů. Jde o Barboru Davidovou a Adama Pavlínka, kteří jsou následováni Andreou Husseiniovou s 44 body. Jako škola jsme na letošní výsledky velmi hrdí a všem IB studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě.

IB - success

IB výsledky 2016 mezi nejlepšími na světě

PORG umožnuje studentům zvolit si, zda chtějí studium zakončit českou maturitou, mezinárodní maturitou (IB) nebo zda složí obě. U mezinárodní maturity lze dosáhnout maximálního počtu bodů 45. Studenti, kteří dosáhnou 38 bodů, mohou reálně uvažovat o studiu na nejlepších zahraničních školách, třeba i na Oxfordu nebo na Cambridge.

V květnu 2016 skládalo na celém světě mezinárodní maturitu téměř 150 000 studentů z celého světa a dosáhli průměrného výsledku 30,07 bodů. Maximální počet 45 bodů získalo 146 studentů. Další informace k výsledkům mezinárodní maturity naleznete na stránkách organizátora International Baccalaureate Organization (IBO).

Na PORGu zkoušku v plném rozsahu skládalo 15 studentů a dosáhli vynikajícího průměru 39 bodů, což je nejlepší skóre v historii ČR. Velmi nás těší, že více než polovina studentů dosáhla 39 bodů a více. Výsledek je nejen akademicky a statisticky velmi významný, ale představuje i řadu osobních triumfů a splněných cílů. Dále nás těší vynikající individuální výsledky. Gratulujeme naší studentce Vendule Fialkové, která se zařadila mezi 146 nejlepších studentů světa a dosáhla výsledku 45 bodů. Jako škola jsme na letošní výsledky velmi hrdí a všem našim IB studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším životě.

Letošní oktaváni jdou studovat mimo jiné například na následující univerzity a obory: Oxford (Mathematics), UCL (Law), Imperial College London (Biochemistry), University of Edinburgh (Computer Science and Mathematics). Více se o univerzitách, na které směřují studenti z PORGu, dočtete v článku Zahraniční univerzity s PORG studenty.

IB - success

IB výsledky 2015 výrazně překonaly celosvětový průměr

Naši IB studenti z oktávy dosáhli vynikajících výsledků z mezinárodní maturity IB. Všichni studenti mezinárodní maturitu úspěšně složili a nejlepší výsledek  byl 43 bodů (maximum je 45). To je obrovský úspěch, neboť celosvětový průměrný výsledek je 30 bodů. Jsme pyšní na to, že Nový PORG se s průměrným výsledkem 38 bodů zařadil vysoko nad celosvětový průměr.

K historicky prvním  IB zkouškám  se hlásilo celkem 16 studentů Nového PORGu. 8 studentů skládalo zkoušky v plném rozsahu a 8 studentů mělo zájem  o jednotlivé certifikáty. Z osmi studentů, kteří studovali IB program v plném rozsahu, tři studenti pokořili čtyřicetibodovou hranici a další dva studenti skončili těsně pod ní, získali 39 bodů. (S třiceti osmi body se dostávájí studenti na nejlepší university světa.)

Výsledky našich IB studentů jsou skutečně mimořádné a všichni učitelé a zaměstnanci školy studentům srdečně blahopřejí.

Gratulujeme Patriku Plavcovi, který získal nejvíce bodů, a přejeme mu hodně úspěchů ve studiu politiky a ekonomie na Oxfordu.