Maturitní výsledky 2014

Studenti PORGu dosáhli u maturitní zkoušky opět vynikajících výsledků, dokonce ještě o něco lepších než v úspěšném roce minulém. V pořadí gymnázií podle percentilového průměru obsadili první místo v českém a anglickém jazyce a v matematice skončili druzí. Rozbor výsledků státní části maturitní zkoušky naleznete v článku z Lidových novin. Didaktický test z českého jazyka vyjímáme do tabulky.

Pořadí Gymnázium Přihlášeni Konali Percentil
1. PORG - gymnázium a základní škola 22 19 94,41
2. Gymnázium Jana Nerudy 85 83 88,56
3. Gymnázium Nad Alejí 81 80 87,95
4. Gymnázium a Základní umělecká škola, Šlapanice 28 28 86,47
5. Gymnázium Chodovická 45 45 86,41

Srovnání průměrného studenta PORGu s průměry gymnázií v ČR v didaktickém testu z českého jazyka vidíte v následujícím grafu. Zdroj dat Cermat.

Maturita 2014 graf

Průměrný maturant PORGu byl mezi nejlepší dvacetinou maturujících gymnazistů. Bodové zisky z angličtiny se blíží 99 %, z čestiny 97 %. Matematika skončila na 91 procentech. Detailní výsledky maturitní zkoušky z roku 2014.