NIQES

niqes

NIQES testování kvarta PORG Libeň

V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni žáci ve věku devátých tříd) byli studenti kvarty vynikající. Například v češtině bylo pouze 20 % gymnázií v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 2,7 %. Těchto úrovní naši kvartáni hravě dosáhli. 

niqes

NIQES testování kvarty Nový PORG

V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni studenti ve věku devátých tříd) byli studenti kvart Nového PORGu vynikající. Například v češtině bylo pouze 20 % gymnázií v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 2,7 %. Těchto úrovní naši kvartáni hravě dosáhli. 

testování

NIQES testování pátých tříd Nový PORG

V celostátním testování NIQES (Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice), které organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni žáci pátých tříd, byli naši studenti vynikající. Například v češtině bylo pouze 13 % základních škol v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 1,1 %. Těchto úrovní naši páťáci hravě dosáhli.  

testování

NIQES testování pátých tříd PORG Ostrava

V celostátním testování NIQES (organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni žáci pátých tříd) byli naši žáci vynikající. Například v češtině bylo pouze 13 % základních škol v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 1,1 %. Těchto úrovní naši páťáci hravě dosáhli.