NIQES testování pátých tříd Nový PORG

V celostátním testování NIQES (Národního systému inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice), které organizuje Česká školní inspekce a účastní se ho všichni žáci pátých tříd, byli naši studenti vynikající. Například v češtině bylo pouze 13 % základních škol v pásmu 80–100 %, v matematice pouze 1,1 %. Těchto úrovní naši páťáci hravě dosáhli.  

NIQES NPZ