Aktuality

Maturita na PO

Maturitní výsledky 2019

V roce 2019 maturovalo na PORGu Libeň, na Novém PORGu a PORGu Ostrava dohromady 96 oktavánů (a dalších 33 septimánů z Nového PORGu pouze z češtiny). Zhruba jedna třetina z nich složila úspěšně i mezinárodní IB maturitu. Výsledky české státní maturity zveřejnil Cermat na svých internetových stránkách v průběhu prázdnin. V centrálně hodnocených částech státní maturity naši studenti dosáhli vynikajícího úspěchu a umístili se na prvním místě. Potěšila nás mimo jiné i umístění PORGu Libeň v českém jazyce (didaktický test první místo a písemná práce druhé místo) a Nového PORGu v angličtině (první místo v didaktickém testu i v písemné práci). Pozadu nezůstali ani studenti z PORGu Ostrava - vyhráli suverénně moravskoslezskou ligu a v celostátní byli třetí v písemné práci z angličtiny a pátí v anglickém didaktickém  testu. A v podobném výčtu úspěchů bychom mohli dále pokračovat. Jsou pro nás dokladem toho, že přestože vzdělávací priority naší školy leží jinde než v testovací loterii, dokážou si naši studenti hravě poradit i s tolik diskutovanou státně-maturitní mašinérií.

Srovnání průměrného studenta PORGu s průměry gymnázií v ČR v didaktickém testu z českého jazyka vidíte v následujícím grafu.

Univerzita pro starší a pokročilé - přihlašování

Třetí ročník Univerzity pro starší a pokročilé na PORGu Libeň nabízí v průběhu letošního školního roku 12 kurzů s různorodou tematikou, některé jednosemestrální (10 lekcí od října do prosince), jiné dvousemestrální (20 lekcí od října do dubna). Každá lekce bude 90minutová, vždy od 17.45 do 19.15 hod. Začínáme v týdnu od 30. 9.

Přihlašování: od pondělí 26. 8. na e-mail: hillova(zavináč)porg.cz.

Podrobnosti a sylaby jednotlivých kurzů

Znak

Inspekční zpráva z května 2019

V květnu školního roku 2018/19 probíhala v pražských kampusech inspekce. Inspektoři navštívili hodiny na obou našich gymnáziích, na základní škole a nahlédli i do družiny a školní jídelny. Celá zpráva je dostupná na stránkách ČŠI nebo stažená zde. Ze zprávy vyjímáme silné stránky školy:

dlouhodobě stanovené cíle v oblasti učení a jasně definované standardy kvality vzdělávání sdílené učiteli, žáky i rodičovskou veřejností, funkční kontrolní systém poskytující vedení školy zpětnou vazbu pro přijímání účinných opatření směřujících ke zkvalitnění výuky, rozvoj materiálního zázemí školy ve vztahu k nastavené koncepci vzdělávání, promyšlená organizace vzdělávání vycházející ze vzdělávacích potřeb a zájmu žáků umožňující rozvoj jejich studijního potenciálu a profilaci, uplatňování inovativních vzdělávacích metod podporujících osobnostní rozvoj žáka, propracovaný systém hodnocení umožňující sledovat individuální pokrok každého žáka v rámci vyučovacího předmětu i celkových výsledků vzdělávání, dlouhodobě výborné výsledky vzdělávání žáků, promyšlený systém oceňování a pochval žáků za dosažené výsledky, široké spektrum školních a mimoškolních aktivit podporujících sounáležitost žáků se školou, týmovou spolupráci, neformální komunikaci a odbourávání bariér napříč ročníky a stupni vzdělávání.
okolo pece

Okolo Pece

V sobotu 14. září v pravé poledne odstartuje již 14. ročník cyklistického závodu Okolo Pece pod Sněžkou, jejž spolupořádá PORG. 45 kilometrů lze pojmout závodně, ale i v nezávodivě turistickém modu. V září je v Krkonoších hezky. Zveme srdečně!

PORGiáda

PORGiáda 2019

Sedmý ročník PORGiády se vrátil na atletický stadión Na Děkance. Ve čtvrtek 25. června 2019 slunce spalovalo atlety, diváky i organizátory. Klobouk dolů před všemi výkony. V kategorii nižšího gymnázia zvítězil Nový PORG s 216 body následován PORGem Libeň 114 a PORGem Ostrava 44 bodů. V kategorii vyššího gymnázia bylo pořadí následující: Nový PORG 106, PORG Ostrava 65 a PORG Libeň 60. Gratulujeme! Prohlédněte si i fotodokumentaci od Pepy Nechvátala.

Zemřel Alasdair Duncan

V pátek 14. června 2019 nás navždy opustil přítel, bývalý kolega a učitel History na Novém PORGu Alasdair Duncan. S láskou a dojetím budeme vždy vzpomínat na jeho osobitý humor, moudrost, jiskřivé pohledy doprovázené nezaměnitelným úsměvem, i na typický akcent. 

Rest in peace, Alasdair.

EU

Společně si rozumíme PORG

Od 1.9.2018 do 31.8.2020 je PORG - gymnázium a základní škola, o.p.s. realizátorem projektu "Společně si rozumíme PORG" s registračním číslem CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001280, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti.

Celková výše podpory činí 1 321 900 Kč.

Davidovy

Sestry na Stanfordu: Jsme výjimečné, chtěly jsme do USA, český humor tam nemá místo

Český humor tam nemá místo, politická korektnost nám dělala problém, říkají sestry Barbora a Sára Davidovy v rozhovoru pro aktualne.cz.

"Nejlepší gymnázium v republice"

V časopisu Téma (16/2019) pohovořila paní ředitelka "nejlepšího gymnázia v republice".

Robotici PORGu opět na mistrovství v USA

Studenti si pod vedením prof. Haláčka i letos postavili robota, se kterým se účastnili mezinárodní soutěže v USA.

Podrobnosti najdete na stránkách porgovských robotiků.

zahraniční univerzita

Naši studenti přijatí na zahraniční univerzity v roce 2019

Část studentů PORGu odchází studovat do zahraničí, nejčastěji na univerzity ve Velké Británii a USA. Letos evidujeme zatím 104 nabídek ke studiu a na 25 vyjádření ještě čekáme. Nejvíce nabídek ke studiu obdrželi naši studenti z univerzit Glasgow a z Edinburghu. Jsme hrdí, že o naše absolventy mají nemalý zájem i excelentní univerzity jako například Oxford, Cambridge, Imperial College, New York University nebo nejselektivnější americká univerzita Stanford.

Studenti v laboratoři

Možnost studia IB Diploma Programme na Novém Porgu i pro nové uchazeče

Od září 2018 nabízíme možnost přestoupit do dvouletého International Baccalaureate Diploma programu i externím zájemcům. Do tohoto prestižního a náročného dvouletého programu přijmeme omezený počet studentů.

Pro přijetí je nutná velmi vysoká úroveň anglického jazyka (na úrovni C1-C2 dle CEFR) a výborné dosavadní akademické výsledky. Roční školné pro IB studium činí 247 000 Kč (a v Praze patří k nejnižším ze škol s podobným programem. Školné zahrnuje veškeré učební pomůcky, učebnice).

Přijímací řízení se bude konat 6. 3. a 29. 5. 2019 a bude se skládat z AJ, ČJ, Matematiky a 2. cizího jazyka a pohovoru s IB koordinátorem a vedením školy.

Šikovní studenti z dnešní sexty nebo druhého ročníku čtyřletého gymnázia kontaktujte Jitku Markovou nabor(zavinac)novyporg.cz nebo tel. 777 923 715.

PORG

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletých gymnázií PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., obor vzdělání 79-41-K/81. Další informace pro uchazeče naleznete na stránkách jednotlivých škol v sekci Jak se stát studentem.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky základních a středních škol. Tato stránka obsahuje informace o pořádání školních kol a obvodního kola v rámci Prahy 4 pro věkové kategorie žáků základních škol, tedy pro kategorie:

pro žáky 5. tříd ZŠ pro žáky 6. tříd ZŠ a prim 8letých gymnázií pro žáky 7. tříd ZŠ a sekund 8letých gymnázií pro žáky 8. tříd ZŠ, tercií 8letých gymnázií a prim 6letých gymnázií pro žáky 9. tříd ZŠ, kvart 8letých gymnázií a sekund 6letých gymnázií

Ve školním roce 2019/2020 probíhá 69. ročník Matematické olympiády.

Školní (domácí) kola

V září jsou na všechny školy rozesílána zadání školního kola kategorií Z5 až Z9. Součástí zaslaných informací jsou i veškeré potřebné termíny a další upřesňující údaje. Školy, které toto zadání neobdržely, si je mohou stáhnout z webových stránek Matematické olympiády pro základní školy.

Termíny školních (domácích), okresních a krajských kol MO v roce 2019/2020:

kategorie 1. kolo (domácí) 2. kolo(obvodní) 3. kolo(krajské) 1. trojice úloh 2. trojice úloh Z5 22. 11. 2019 3. 1. 2020 ST 29. 1. 2020 --- Z6, Z7, Z8 17. 1. 2020 13. 3. 2020 ÚT 7. 4. 2020 --- Z9 22. 11. 2019 3. 1. 2020 ST 29. 1. 2020 ÚT 17. 3. 2020

O komentář k opravě si organizátoři mohou napsat prostřednictvím e-mailu: pudivitr(at)novyporg.cz.

Obvodní kolo pro Prahu 4

Po vyhodnocení odevzdaných prací školního kola pověřený organizátor zašle potřebné podklady obvodní komisi MO - organizátorovi obvodního kola. Žádáme o zaslání všech podkladů podle článku 10, odst. 4 Organizačního řádu MO. Tedy především o:

pořadí všech soutěžících s uvedením počtu dosažených bodů jmenný seznam, úplné adresy a opravené protokoly úspěšných řešitelů navržených k postupu do obvodního kola stručné hodnocení školního kola

Vše zašlete buď elektronicky na pudivitr(at)novyporg.cz nebo v papírové podobě na adresu::

    Petr Pudivítr    Nový PORG    Pod Krčským lesem 25    142 00 Praha 4 - Krč

Požadované materiály musí být zaslány v následujících termínech (na pozdě došlé práce nebude brán zřetel)::

pro kategorie Z5 a Z9 je posledním termínem 17. 1. 2020 pro kategorie Z6, Z7 a Z8 je posledním termínem 27. 3. 2020

Na základě zaslaných podkladů obvodní komise MO vybere nejlepší řešitele, kteří budou pozvání do obvodního kola. Propozice a pozvánky budou na školy včas zaslány.

Obvodní kolo kategorií Z pro Prahu 4 proběhne vždy v budově Nového PORGu, Pod Krčským lesem 25 (viz Základní údaje).

Kontakt na organizátora obvodního kola MO pro Prahu 4:

Petr PudivítrNový PORG, Pod Krčským lesem 25, 142 00 Praha 4 - Krčpudivitr(at)novyporg.cz 

den otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Poslední den otevřených dveří se koná 5. února 2019 na gymnáziu PORG Libeň

Další informace pro uchazeče hledejte na domovských stránkách jednotlivých škol v sekcích "Jak se stát studentem/žákem".

LinkedIn

Pro naše absolventy na LinkedInu

Ve školním roce 2018/19 PORG aktivoval na svém LinkedIn profilu funkce pro školství. Našim absolventům se nabízejí nové možnosti:

1. V "sekci vzdělání" je k dispozici funkce odkazu na profil školy včetně zobrazení našeho loga.

2. Vznikající komunita absolventů z různých maturitních ročníků a ze všech našich škol umožní navázat spojení mezi obyvateli planety PORG i se připojit ke konverzacím s lidmi, kteří mohou inspirovat kariéru.

Sledujte nás na LinkedInu.

Jak vytvořit studentský profil na LinkedIn?

Objevitelské soboty

Registrace do Objevitelských sobot od 15. září

Objevitelské soboty opět v prostorách Nového PORGu a opět ve spolupráci s Centrem pro talentovanou mládež! Pište si do diářů:

6. října 2018 20. října 2018 17. listopadu 2018 8. prosince 2018 12. ledna 2019
Blaník

Vzhůru na Blaník

Pojďte s námi oslavit 10. výročí od založení Nového PORGu.

Dylan Wiliam

Workshop s Dylanem Wiliamem

Dylan Wiliam, asi nejznámější pedagogický vědec dneška, přijal pozvání Nadace Martina Romana a udělal 28. srpna celodenní workshop pro pedagogy PORGu na téma efektivity vzdělávání na základních a středních školách. Dylan, dlouholetý učitel a následně pedagog na Kings College a UCL v Londýně, vstoupil do povědomí v roce 1998, kdy spolu Paulem Blackem publikovali jeden z nejcitovanějších vědeckých článků v pedagogice poslední doby, Inside the Black Box, kde definovali, jak se musí změnit výuka, aby byla efektivní. 

Od té doby publikoval mnoho knih, jednu z nich, Zavádění formativního hodnocení,  jsme nechali přeložit do českého jazyka. BBC o něm natočila dva hodinové dokumenty The classroom experiment a britská vláda nechala v minulé dekádě nákladem téměř dvou miliard korun proškolit většinu učitelů na školách ve Velké Británii, aby se seznámili s metodami, které Dylan na základě dlouhodobých vědeckých výzkumů označil za efektivní. V současné době žije v USA a do Evropy jezdí přednášet jen na pár dní v roce.

Fotoreportáž očima Pepy Nechvátala.

Univerzita pro starší a pokročilé

Univerzita pro starší a pokročilé

Přihlašování: od středy 29. 8. na e-mail: hillova(zavinac)porg.cz

Univerzita pro starší a pokročilé na PORGu Libeň pokračuje po loňské úspěšné premiéře druhým ročníkem ve školním roce 2018/19. Nabízíme 12 kurzů s různorodou tematikou, některé jednosemestrální (10 lekcí od října do prosince), jiné dvousemestrální (20 lekcí od října do dubna). Každá lekce bude 90minutová. Přihlašování se uskuteční na začátku září, kdy budou známy konkrétní dny a časy konání jednotlivých kurzů.

Cena za kurz: 1semestrální kurz: 2000 Kč; senioři, studenti a vojsko: 1000 Kč | 2semestrální kurz: 4000 Kč; senioři, studenti a vojsko: 2000 Kč

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává pro naši školu Mgr. Pavel Škarban z CCA Group a.s.

Se svými dotazy a požadavky můžete kontaktovat zákaznickou linku každý pracovní den v časovém rozmezí 8:00 – 17:00 a to prostřednictvím mailu hotline(zavinac)cca.cz nebo telefonu (378 229 455, 378 229 441).

PORG kolekce 2018

Prohlédněte si novou PORG kolekci. Instrukce k objednávání obdržíte z jednotlivých škol.

dámská pánská dětská
načíst další