Jak se stát studentem

Přijďte k nám na některý ze dnů otevřených dveří, které se ve školním roce 2017/18 konají v následujících termínech, a vyplňte přihlášku ke studiu. Uzávěrka přihlášek do prvních ročníků našich gymnázií je 1. března 2018 ve 12:00.

Zájemci o přistoupení do vyšších ročníků gymnázia mohou kontaktovat Jitku Markovou, nabor(at)novyporg.cz; tel. 777 923 715.

GYMNÁZIUM PORG LIBEŇ

21. listopadu 2017, úterý 17:00
23. ledna 2018, úterý 17:00
6. února 2018, úterý 17:00
Přihláška

GYMNÁZIUM NOVÝ PORG

22. listopadu 2017, středa 17:00
25. ledna 2018, čtvrtek 17:00
Přihláška 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ PORG

DOD základní školy 24. ledna 2018, středa 16:00
Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
Přihláška

GYMNÁZIUM PORG OSTRAVA

30. listopadu 2017, čtvrtek 17:00 
Přihláška

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PORG OSTRAVA

18. ledna 2018, čtvrtek 17:00
Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.
Přihláška