PSAT/NMSQT testy na PORGu

Od roku 2016 získal PORG možnost testovat nejen AP zkoušky, ale i PSAT/NMSQT, PSAT 10 a PSAT 8/9 testy.

O co se jedná

Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT) jsou standardizované testy administrované americkou společností College Board. Každým rokem tyto testy skládá cca 3,5 milionů studentů, obvykle se jedná o studenty posledních a předposledních ročníků, ale i mladší studenti jsou vítáni. 

Jaký je formát testu a jak to funguje

Studenti se registrují prostřednictvím školy a test se skládá ze tří částí: Math, Critical Reading, Writing Skills. Celý test trvá dvě hodiny a deset minut a student může v každé části obdržet skóre v rozsahu 20 až 80 bodů, které se sčítají a maximální počet bodů činí 240 bodů. Tento systém je analogický bodování v SAT testech, kde je v každé sekci 200 až 800 bodů. Většina testu je tzv. multiple-choice (výběr z několika možností) a k tomu je ještě 10 otevřených otázek z matematiky. 

Pro koho je test vhodný

Testů je několik a vždy odpovídá věku studenta. Pro české studenty spočívá největší výhoda v tom, že si mohou otestovat znalosti a svou přípravu na SAT testy za podstatně nižší částky. Navíc se výsledky dají použít k personalizaci SAT přípravy na Khan Academy.

Hlavní výhody

  • Testování v rámci mezinárodní konkurence
  • Možnost kontroly přípravy na SAT testy
  • Využití pro vhodné zvolení AP/IB kurzů

Zajímavý odkaz na článek z U.S.News o tom, proč je PSAT důležitý test.: http://www.usnews.com/education/blogs/college-admissions-playbook/2013/09/23/3-reasons-your-psat-score-matters