STIPENDIA NA ADVANCED PLACEMENT ZKOUŠKY PRO EXCELENTNÍ STUDENTY OD NADACE RSJ

Děkujeme paní Jeanne Bočkové z Centra pro talentovanou mládež za zprostředkování prospěchových stipendií od Nadace RSJ pro studenty Nového PORGu a PORGu Ostrava za výborné výsledky v AP zkouškách! Podrobnosti v článku