Individuální konzultace

Vážení rodiče dětí naší mateřské školy,

srdečně Vás zveme na první individuální konzultace. Budete zde informováni o adaptaci dítěte na nové prostředí a o úrovni dosažených dovedností dítěte. Na základě ucelené diagnostiky s Vámi zkonzultujeme dovednosti dítěte v oblasti rozvoje řeči, vnímání času a prostoru, zrakového a sluchového vnímání, motorických a sociálních dovedností, sebeobsluhy atd. Společně se domluvíme na jeho dalším rozvoji a směřování. 

Konzultace proběhnou v časech 15.00 - 17.00 hodin v následujících termínech dle Vašich časových možností:

Little Tigers - 5.listopadu a 12. listopadu

Little Fish - 7. listopadu a 14. listopadu

Těšíme se na Vás!