Sběr papíru

Našim studentům, žákům i dětem mateřské školy se snažíme vštěpovat důležitost ochrany našeho prostředí. O to více se to nabízí v rámci Dne Země. Letos se naše mateřská škola rozhodla v rámci projektu Dne Země uspořádat celoškolní sběr papíru a my bychom Vás tímto chtěli vyzvat k Vaší aktivní účasti! Co pro to můžete udělat? Přineste jakýkoli papír, vyřazené knihy, kartony ad. buď v průběhu měsíce března či dubna na sběrná místa nebo pak přímo ve dnech 25. a 26. dubna do kontejneru, který bude umístěn v areálu školy. SAVE PAPER SAVE TREE J. KK