Jana Vilášková

Praxe:

2013 - 2018 ZŠ a MŠ Darkovice, učitelka 1. stupně

2004 - 2014 ZŠ a MŠ Hať, učitelka 1. stupně 

2003 - 2004 ZŠ Sloupnice, učitelka 1. stupně, učitelka německého jazyka

Vzdělání:

1998 - 2003 Masarykova Universita, Brno - učitelství pro 1. st. ZŠ (specializace NJ)

2000            Private University College of Education of the Diocese of Linz

1997 - 1998 Akademie J.A.Komenského - německý jazyk (státní jazyková zkouška, ICC - Zertifikat Deutsch als Fremdsprache)

Hobbies:

Knihy, hudba, hra na housle, turistika, plavání