Proběhlé akce

Planetarium

On 7th June, we went with kids for a trip to Planetarium Ostrava ,where we celebrated Children´ s Day. Kids watched a nice story about Life of Trees and they also got to know something about stars and constellations. Once, Happy Children´s Day!

Usborne Book Fair

Ke konci školního roku jsme stejně jako rok minulý pořádali na naší škole Usborne Book Fair. S potěšením můžeme říci, že byl i tento rok velmi úspěšný. Ms. Zoë v průběhu celého dopoledne provedla naše žáky workshopy, v rámci kterých si poslechli nejeden příběh, a nouze nebyla ani o konverzaci v jazyce anglickém.

Všem rodičům a studentům, kteří si v rámci akce knihy nakoupili, velmi děkujeme. Získali jsme díky Vám velké množství krásných knih do naší knihovny! 

Dental prevention

We spent 10th May with toothbrushes in our hands. There was dental prevention programme on and kids were learning and at the same time developing their tooth brushing skills. At the beginning, we got to know the meaning and importance of having healthy teeth. Kids were learning tooth names and its parts. As next, the protection and prevention were being discussed and kids were also met different types of toothbrushes and learned what they are used for. The last part of this programme concluded visual and practical sample of the right way of tooth brushing. Followed by instructions, kids were brushing their teeth. After their brushing, dental preventives checked the kids´ teeth, telling them if they had brushed their teeth right or not. And the result of it is, 99% of PORG children did it well.

Předškoláci ve školních lavicích!

Naši předškoláci dnes navštívili výuku v ZŠ PORG. Přívítala nás 2. třída - Indiáni. Na začátku společné hodiny si druháci a předškoláci společně zazpívali a s básničkou procvičili prsty, protože je čekalo psaní a kreslení. Druháci stihli psát nejen do vlastní písanky, ale zároveň i být nápomocni předškolákům, kteří pod vedením p. učitelky  kreslili vajíčka a zrníčka pro kuřátka. V druhé části hodiny si děti zkusily hravé počítání fazolí, ze kterých vařily v hrncích polévku. Na závěr předškoláci dostali od Indiánů indiánskou tužku. Děkujeme, školáci, bylo to s vámi super!!!

Divadelní vystoupení žáků 2. třídy

Velmi rádi propojujeme různými akcemi naše nejmenší s žáky základní školy. A to se výborně povedlo i tentokráte, kdy si pro nás žáci 2. třídy ZŠ nacvičili divadelní vystoupení The Best Pizza, a to jak jinak než v jazyce anglickém. V mateřské škole se to tak hemžilo skvělými maskami, zvučela krásná angličtina a děti MŠ? Tak ti byli u vytržení! Žákům základní školy velmi děkujeme a už se těšíme, že nám opět něco přijdou zahrát! 

Family Day

Our Family Day was celebrated on 31st May. Various activities were organized for the tiny tots to realize and perceive the value of family in their lives.

Kids had fun looking for tips in orienteer, they jumped a lot on our trampoline and participated in many other activities. The parents were able to spend time with their children, family and still find friends again.

It was a very special day, we believe that everyone could feel the good energy of the children and the people that participated. We hope to be able to repeat many other Family Days with you.

Save Paper, Save Tree!

V rámci Dne Země jsme se vrhli na akci „Save Paper, Save Tree“, tedy na sběr papíru! Během měsíce se nám papíry postupně kupily, přičemž jsem se ve finále dostali na 2 200kg. V rámci vyhlášené soutěže na základní škole ve sběru zvítězili žáci 2. třídy, kteří odevzdali celkem 813kg. Žáci této třídy se už tak mohou těšit ze své výhry, což jsou poukazy na Laser Game. Na 2. místě se pak ve sběru umístili žáci 1. třídy a na 3. místě žáci 3. třídy.

Chtěli bychom tímto všem, kteří se do této akce zapojili, za vaši přízeň poděkovat!

Jarní karneval

V pátek 29. března třída Tygříků, Rybiček a mezinárodní třída společným Jarním karnevalem přivítaly a přivolaly jaro. Po úvodním průvodu jednotlivých masek jsme měli slavnostní přípitek s dětským šampaňským a začala taneční párty. Karnevalovou rozcvičku vystřídaly tance v rytmu samby a nakonec nelehké Tooty ta. Nechybělo ani občerstvení a čas na společné hry. Karneval si užívali jak lesní víly, motýlci, princezny, kočky a králíčci, tak i zahradník, ovečka, mušketýři a indiáni.

Optical illusion

Young high school student came to our kindergarten on 21st March. She showed an experiment for children. Children learned that not everything they see is true. Optical illusion can be traitorous.

Medová snídaně

Začátkem června jsme měli to potěšení přivítat v naší mateřské a základní škole včelaře - pana Klinkovského. Děti měly během workshopu možnost dozvědět se mnohé o životě včel, jejich důležitosti a obohaceny byly také o spoustu zajímavostí! Vedle živých včel k pozorování se děti těšily také ze včelařských propriet, klobouků k vyzkoušení a pochutnaly si na čerstvém chlebu s domácím medem. Za krásné dopoledne patří panu Klinkovskému veliké poděkování. 

načíst další