Proběhlé akce

St. Nicolas day (Sv. Mikuláš)

What a great St. Nicolas day we had in our kindergarten.
Children were so excited to see St. Nicolas in our class. They sang a song for him and got some sweets and fruit.

Flying the kites

Thanks to the windy and sunny days in November, we had a chance to spend a nice morning with flying the kites. All of us enjoyed this moment so much!

Kindergarten Graduation

On 10th June, we held our kindergarten ceremony. No eye was left dry as we witnessed our graduates showcase their skills by answering questions perfectly in English. We are really proud of them as we see that they are ready for their first year in primary school. Congratulations to the 2020 graduates!

Beseda s paní Rožnovskou

V rámci projektu "Měsíc knihy" jsme měli v mateřské škole vzácnou návštěvu. Přijela k nám na besedu autorka dětských knih Lenka Rožnovská. Nejdříve dětem přiblížila práci spisovatele, ilustrátora či nakladatele. Zábavnou hrou děti seznámila s hrdiny knihy Statečná lvíčata, naučila děti zvuky a doprovodná gesta k příběhu. A mohlo začít poutavé autorké čtení, kdy plyšová lvíčata Viktor a Sofie náhle ožila, provedla děti přírodou Afriky a vtáhla je do poutavého děje. Nejedno z dětí se po zkončení besedy rozhodlo, že se stane spisovatelem. Za krásné dopoledno paní Rožnovské děkujeme a těšíme se na její další díla.

Carnival in our kindergarten!

Here in the kindergarten we love a chance to wander around and explore the fantasy land where we can become anything we want. As usual, we had our princesses and unicorns, dinosaurs and astronauts, even the superheroes on the day of the carnival. Children as well teachers were having fun, as always. 

Halloween 2020

The spooky time comes up and children were excited to celebrate Halloween.Our Halloween party was filled with lots of fun, sweets and games. The children dressed up in their amazing costumes.You could see some witches, skeletons, bats…. It was a great spooky time and we all enjoy it so much.

Children’s Day

On Monday June 1, we had our celebration of the Children’s day. The day was filled with lots of fun activities: coloring pictures, singing and learning about children from around the world. To top it all they also got some gifts. 

Bookfair 2020!

Knižní veletrh je pro naši školu již tradicí. Tento ročník byl ve dvou ohledech jiný než ty předešlé. Zaprvé jsme akci přesunuli z června na únor, abychom tak v rámci programu mateřské školy započali téma březnového projektu „Měsíc knihy“. Zadruhé nebyl veletrh jako léta minulá pouze v duchu anglických knih nakladatelství Usborne, ale také mnohých jiných! Na své si tak letos přišli vedle našich nejmenších a dětí základní školy také studenti našeho gymnázia! V nepřeberném množství knih si na své přišel opravdu každý.

Během dne probíhaly workshopy s Ms. Zoë, které byly pro děti opět krásnou příležitostí setkat se s další rodilou mluvčí, vyslechnout si krásnou angličtinu a procvičit si své jazykové dovednosti.

Veliké díky patří jak všem dětem a studentům, tak veliké účasti z řad rodičů. Za Vámi nakoupené knihy jsme pro školu obdrželi opět knihy do naší školní knihovny pro podporu výuky anglického jazyka.

Návštěva 1. třídy

Dne 26. února navštívili naši předškoláci 1. třídu ZŠ PORG. Na začátku hodiny žáci první třídy děti naučili zpívat a ukazovat písničku a usadili své kamarády k sobě do lavic. Předškoláci si vyzkoušeli psaní  - jak se vyklubalo kuřátko z vajíčka a jak ho nakrmili zrníčkami. Počítání si vyzkoušeli vařením fazolové polévky.

Na závěr předškoláčci dostali dárek a pozvání k zápisu. Podle rozzářených očí dětí věříme, že jsme zahnaly všechny případné obavy ze školy a že se už všichni na brány základní školy těší.

Dental Care

On the 17th of September, PORG was full of bright light because our kids practiced their brushing skills with the help of the Dental Specialists who came to teach us about the importance of taking care of our teeth. The children learned the names and descriptions of each tooth. The tooth fairy will be very happy to find healthy, strong white teeth under their pillows. 

načíst další