Návštěva 1. třídy

Dne 26. února navštívili naši předškoláci 1. třídu ZŠ PORG. Na začátku hodiny žáci první třídy děti naučili zpívat a ukazovat písničku a usadili své kamarády k sobě do lavic. Předškoláci si vyzkoušeli psaní  - jak se vyklubalo kuřátko z vajíčka a jak ho nakrmili zrníčkami. Počítání si vyzkoušeli vařením fazolové polévky.

Na závěr předškoláčci dostali dárek a pozvání k zápisu. Podle rozzářených očí dětí věříme, že jsme zahnaly všechny případné obavy ze školy a že se už všichni na brány základní školy těší.