Věda nás baví už v mateřské škole

Že je věda zábava, mohou potvrdit děti z naší mateřské školy, které se přihlásily do vědeckého kroužku, který u nás probíhá od letošního školního roku ve spolupráci se společností Věda nás baví o.p.s. v českém i anglickém jazyce.

Děti se hravou a zábavnou formou seznamují s taji vědních oborů jako je např. fyzika, chemie, astronomie, přírodopis apod., vyzkouší si, jaké to je, stát se na chvíli malým vědcem. A kdo ví, kolik z nich se nadchne natolik, že se některému z oboru bude věnovat i v dospělosti.

VnB2