Aktuality

POŠLI PORGU POZDRAV

Na konci června se cesty nás všech na dva měsíce rozcházejí. Přesto bychom rádi věděli, kam všude vás vítr o prázdninách zavane. Můžete nám i svým spolužákům dát o sobě vědět prostřednictvím LETNÍ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE 2019.                            

Právo účasti: Všichni, kdo budou k 1.9. 2019 žáky a studenty PORG Ostrava. 

Předmět soutěže: Pohlednice zaslané na adresu školy s textem: Posílám PORGu pozdrav!

Datum ukončení: Do soutěže budou zařazeny pohlednice doručené nejpozději 26.8.2019.

Vyhodnocení: 2. září 2019 v rámci zahájení školního roku.

Ocenění: Odměněna bude třída, jejíž kolektiv zašle nejvyšší počet pohlednic. 

Upozornění: Každá pohlednice musí obsahovat větu: Posílám PORGu pozdrav, celé jméno a ročník navštěvovaný ve škol. roce 2019/2020

 

Sportovní slavnost

Milí rodiče, studenti, žáci,

rok s rokem se sešel a my Vás opět srdečně zveme na letní slavnost, která se letos ponese v duchu sportu a sportování. Tento běh na dlouhou trať odstartuje ve středu 26. června v 15:00. Na připravených stáncích Vás čeká vynikající občerstvení – můžete se těšit na dobroty z grilu, míchané nápoje, voňavou kávu a mnoho dalších pochoutek, které si zde budete moci zakoupit. 

Program slavnostně zahájí paní ředitelka v 15:30 předáním ředitelských pochval. Poté si jednotlivé třídy a kroužky budou předávat štafetu na pódiu, aby Vás potěšily svým vystoupením. Následovat bude sportovní doprovodný program. Nezapomeňte si proto oprášit své sportovní oblečení. 

Těšíme se na Vás a SPORTU ZDAR!!!

INFORMACE A DOKUMENTY PRO LETNÍ ŠVP

Pro účast na letní ŠVP jsou nutné tyto dokumenty: List účastníka, Souhlas s cestou do zahraničí a Posudek zdravotní způsobilosti. Pokud jste posudek zdravotní způsobilosti nechávali lékařem potvrdit na podzimní školu v přírodě, je stále platný. U listu účastníka dejte pozor na správné vyplnění termínu konání ŠVP a data na závěr, které musí odpovídat dnu odjezdu na ŠVP.Platbu na ostravské ŠVP proveďte nejpozději do 15. 4. 2019 na účet ostravského gymnázia: 209533035 / 0300. Variabilním symbolem je číslo smlouvy.

PORG

PORG Ostrava

Podívejte se na nové video o naší škole.

maturita - top 5

Pět nejlepších v kraji

Výsledky státní části maturity vyhodnocuje Cermat a pravidelně je zveřejňuje na svých stránkách vysledky.cermat.cz. Na jaře roku 2018 poprvé maturovali také studenti našeho ostravského gymnázia. V centrálně hodnocených didaktických testech nedopadli vůbec špatně. Podíveje na tabulku s percentilovým pořadím (zdroj: Moravskoslezský deník září 2018).

Dylan Wiliam

Workshop s Dylanem Wiliamem

Dylan Wiliam, asi nejznámější pedagogický vědec dneška, přijal pozvání Nadace Martina Romana a udělal 28. srpna celodenní workshop pro pedagogy PORGu na téma efektivity vzdělávání na základních a středních školách. Dylan, dlouholetý učitel a následně pedagog na Kings College a UCL v Londýně, vstoupil do povědomí v roce 1998, kdy spolu Paulem Blackem publikovali jeden z nejcitovanějších vědeckých článků v pedagogice poslední doby, Inside the Black Box, kde definovali, jak se musí změnit výuka, aby byla efektivní. 

Od té doby publikoval mnoho knih, jednu z nich, Zavádění formativního hodnocení,  jsme nechali přeložit do českého jazyka. BBC o něm natočila dva hodinové dokumenty The classroom experiment a britská vláda nechala v minulé dekádě nákladem téměř dvou miliard korun proškolit většinu učitelů na školách ve Velké Británii, aby se seznámili s metodami, které Dylan na základě dlouhodobých vědeckých výzkumů označil za efektivní. V současné době žije v USA a do Evropy jezdí přednášet jen na pár dní v roce.

Fotoreportáž očima Pepy Nechvátala.

Harmonogram šk. roku 2018/19

Harmonogram školního roku 2018 - 2019 s možností stažení ve formátu iCalendar do svých kalendářů.

PORG leaves a trace 2018

PORG Ostrava vyhlašuje II. ročník prázdninové soutěže žáků a studentů. Všude, kam vás o prázdninách vítr zavane, máte možnost vytvořit co možná nejtrvanlivější a nejoriginálnější „stopu PORGu“ - jakkoliv vytvořený nápis PORG OSTRAVA (pomalovaný větší kámen zanechaný na pláži, sestava menších oblázků... kreativitě se meze nekladou). U vytvořeného nápisu se coby hrdí autoři necháte vyfotit a s fotkou šup do soutěže! Důležité je vytvářet stopy v souladu s přírodou!

Těšíme se na vaše fotografie. Více informací.

načíst další