POŠLI PORGU POZDRAV

Na konci června se cesty nás všech na dva měsíce rozcházejí. Přesto bychom rádi věděli, kam všude vás vítr o prázdninách zavane. Můžete nám i svým spolužákům dát o sobě vědět prostřednictvím LETNÍ PRÁZDNINOVÉ SOUTĚŽE 2019.                            

Právo účasti: Všichni, kdo budou k 1.9. 2019 žáky a studenty PORG Ostrava. 

Předmět soutěže: Pohlednice zaslané na adresu školy s textem: Posílám PORGu pozdrav!

Datum ukončení: Do soutěže budou zařazeny pohlednice doručené nejpozději 26.8.2019.

Vyhodnocení: 2. září 2019 v rámci zahájení školního roku.

Ocenění: Odměněna bude třída, jejíž kolektiv zašle nejvyšší počet pohlednic. 

Upozornění: Každá pohlednice musí obsahovat větu: Posílám PORGu pozdrav, celé jméno a ročník navštěvovaný ve škol. roce 2019/2020