Co děláme jinak

Bilingvní osmileté gymnázium PORG Ostrava je nezisková střední škola situovaná v Ostravě ve Vítkovicích. Toto osmileté gymnázium bylo slavnostně otevřeno v září roku 2011. I přes krátkou historii dosahují  studenti školy pravidelně vynikajících výsledků při srovnávacích měřeních SCIO, díky výsledkům prvních maturit ve školním roce 2017/2018 se Gymnázium PORG Ostrava dostalo na špici středních škol Moravskoslezského kraje.

Prestiž a vysoká úroveň vzdělávání je zajištěna individualizací a snahou pracovat se studenty v menších skupinkách. Tento přístup umožňuje objevit ve studentech jejich silné stránky a dále na nich pracovat tak, aby každý student získal maximum studiem na víceletém gymnáziu PORG. Výuka na PORGu není však jen o učení kvanta informací. Studenti jsou vedeni k utváření a vyjadřování svých názorů, které diskutují se svými vyučujícími.

 • Osmileté gymnázium PORG Ostrava kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle „Cambridge International Examinations“. Předměty jsou vyučovány jak v českém jazyce, tak i aprobovanými rodilými mluvčími v anglickém jazyce. 
 • PORG Ostrava má oficiální statut International Baccalaureate (IB) World School (studenti gymnázia jsou připravováni nejen ke složení standardní české maturity, ale i k získání mezinárodního certifikátu IB Diploma).
 • Poskytuje plnohodnotnou online výuku po celou dobu koronakrize.
 • Unikátní systém studia dává do poslední chvíle možnost se rozhodnout pro studium v zahraničí nebo v České republice.
 • Studenti PORGu Ostrava mj. skládají z anglického jazyka pravidelně standardizované Cambridge zkoušky podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Většina našich studentů na konci studia hravě dosáhne úrovně C1 (velmi pokročilý), mnozí i C2 (jako rodilý mluvčí).
 • Dalšími světovými jazyky, vyučovanými na PORGu Ostrava převážně rodilými mluvčími, jsou němčina, francouzština a španělština.
 • Studenti gymnázia mají možnost se zúčastnit zahraničních výměnných pobytů, navíc zde mohou strávit i část svého studia na dlouhodobém pobytu v zahraničí na partnerské škole.
 • PORG je certifikován u americké organizace College Board a může provádět zkoušky Advanced Placement, PSAT/NMSQT, PSAT 10 nebo PSAT 8/9 pro vlastní i externí studenty.
 • Vlastním studentům nabízí TSA, STEP, NSAA, ENGAA, BMAT, MAT, PAT a další zkoušky potřebné pro vstup na britské univerzity.
 • Poskytujeme individualizové poradenství pro přijímací řízení na zahraničních vysokých školách, studenti jsou úspěšní i na špičkových zahraničních školách.
 • Další silnou sránkou víceletého gymnázia PORG je nadstandardní komunikace s rodiči. Škola využívá rodičovský portál. Studenti jsou hodnoceni nejen známkou za vědomosti, ale i za přístup a dostávají i slovní hodnocení.
 • Naším unikátním systémem jsou každoročně pořádané tematicky zaměřené školy v přírodě, na které jezdíme napříč všemi PORGy.

VÝUKA ANGLIČTINY 

Znalosti angličtiny měříme na PORGu pomocí standardních Cambridge zkoušek (KET až CPE) a následně studenty klasifikujeme podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR, úrovně A1 až C2). Následující obrázek mapuje úroveň angličtiny u studentů napříč ročníky.

 Angličtina srovnání PO

Česká školní inspekce

Inspekce (PORG Libeň a Nový PORG) v květnu 2009: Z inspekční zprávy vyplývá, že školy PORG byly hodnoceny nejvyšším ratingem na  stávající čtyřbodové škále. "...Koncepční práce ředitele školy je příkladná,  manažerská práce celého vedení školy je nadprůměrná, v plánování a kontrole  vzdělávací činnosti příkladná. ... Škola úspěšně rozvíjí znalosti a dovednosti  žáků. Výsledky vzdělávání jsou příkladné."
Inspekce na PORGu Ostrava v červnu 2012: "Podpora osobnosti žáka je příkladná ... Organizace výuky podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků ..."

Kompletní inspekční zprávy najdete na webových stránkách ČŠI (Česká školní inspekce).

Co děláme jinak