Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na gymnáziu PORG Ostrava se ve školním roce 2020/2021 koná ve čtvrtek 14. ledna 2021 od 18:00. Z důvodů epidemiologické situace prosíme o registraci účastníků v následujícím formuláři.

Registrace DOD

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

PORG DOD 2020 OVAgym 1200x630 leden

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy budou probíhat na Gymnáziu PORG Ostrava každé pondělí v období od 11. 1. 2021 do 29. 3. 2021 (mimo jarní prázdniny 15. – 21. 2. 2021). Kurzy zahrnují celkem 10 lekcí plus jednu bonusovou, ve kterých si vždy studenti ve třech blocích upevní své znalosti z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka a přiblíží si všechny zkouškové strategie.

Lekce budou probíhat vždy od 15:00 do 17:30 hod.  

Do kurzů se můžete přihlásit od 8. října 2020 do pátku 18. prosince 2020.

Přípravné kurzy

Cena je 1500 Kč. Přijetí přihlášky vám potvrdíme do týdne e-mailem.

Přípravné kurzy letáček 2021

Přijímačky nanečisto

Hlásíte se na gymnázium? Chcete si vyzkoušet způsob testování, typy úloh, časové rozložení zkušebního dne?

Přijďte v sobotu 23. 1. 2021 od 8:30 hodin na přijímačky nanečisto.  

Konat se budou v budově Gymnázia PORG Ostrava na ulici Rostislavova 7 a jsou pro účastníky přípravných kurzů zdarma. Pro ostatní zájemce činí poplatek 300 Kč. Budou se skládat ze státních testů z českého jazyka a matematiky a ze školní zkoušky z obecných studijních předpokladů a anglického jazyka. Jednorázovou platbu provedou žáci v hotovosti u vstupu do školy v den konání přijímaček nanečisto.

PNN

Uzávěrka přihlášek je v pátek 15. 1. 2021 ve 13:00 hod.

Přihláška

Do primy přijímáme 26 studentů.

Uzávěrka přihlášek pro žáky pátých tříd základních škol je 1. března 2021 ve 12:00.

Termíny přijímacích zkoušek: 14. dubna 2021 a 15. dubna 2021.

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů a anglický jazyk.

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě. 

Státní přihlášku si stáhněte na našem webu (nebo dostanete u nás na dni otevřených dveří). Vyplněnou (a potvrzenou od současné základní školy) odevzdáte na gymnázium, na které se uchazeč hlásí.

Naši interní přihlášku prosím vyplňte elektronicky – odkaz naleznete níže.

Prima
Vyšší ročníky
Státní formulář přihlášky: pdf Státní_přihláška.pdf
Smlouva gymnázium (vyplní se po přijetí studenta) pdf Smlouva_o_studiu_PO.pdf
Smlouva gymnázium (vyplní se po přijetí studenta) docx Smlouva_o_studiu_PO.docx

Jak správně přihlášku vyplnit?

Strana 1

  • název a adresa střední školy: PORG – gymnázium a základní škola, o. p. s., Lindnerova 3, Praha 8 - Libeň, 180 00
  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
  • lékařské potvrzení: není potřeba 
  • podpis uchazeče
  • podpis zástupce

Strana 2:

  • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
  • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
  • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu školy nebo pošlete doporučenou poštou.

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže. 

Přijímačky nanečisto v roce 2020

pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč pdfAngličtina

mp3Poslech pdfAJ klíč Cermat_čj (ilustrační test 2020) Cermat_mat (ilustrační test 2020)

Přijímačky nanečisto v roce 2019

 pdfOSP část 1 pdfOSP část 2 pdfOSP klíč pdfAngličtina  

mp3Poslech pdfAJ klíč pdfCermat_čj pdfCermat_mat