Dny otevřených dveří

Den otevřených dveří na gymnáziu PORG Ostrava se ve školním roce 2019/2020 koná ve čtvrtek 28. listopadu 2019 od 17:00.

Individuální návštěvy jsou možné po předchozí telefonické domluvě.

Přihláška

Do primy přijímáme 26 studentů.

Uzávěrka přihlášek pro žáky pátých tříd základních škol je 1. března 2020 ve 12:00.

Termíny přijímacích zkoušek: stanoví ministerstvo školství

Přijímací řízení bude letos obsahovat státní testy Cermat – český jazyk, matematika a školní část zkoušky – test obecných studijních předpokladů a anglický jazyk. Detailní kritéria přijímacího řízení zveřejníme v lednu 2020.

Přihlášky prosím odevzdejte dvě: státní v papírové podobě a interní v elektronické podobě. 

Státní přihlášku si stáhněte na našem webu (nebo dostanete u nás na Dni otevřených dveří). Vyplněnou (a potvrzenou od současné základní školy) odevzdáte na gymnázium, na které se uchazeč hlásí.

Naši interní přihlášku prosím vyplňte elektronicky – odkaz naleznete níže.

Elektronická přihláška do primy
Elektronická přihláška do vyšších ročníků
Státní formulář přihlášky: pdf Státní_přihláška.pdf
Smlouva gymnázium (vyplní se po přijetí studenta) pdf Smlouva_o_studiu_PO.pdf
Smlouva gymnázium (vyplní se po přijetí studenta) docx Smlouva_o_studiu_PO.docx

Jak správně přihlášku vyplnit?

Strana 1

  • obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium
  • Lékařské potvrzení: není potřeba 
  • podpis uchazeče
  • podpis zástupce

Strana 2:

  • vyplnit IZO školy (základní školy, která vydala vysvědčení) 
  • převod klasifikace - podle Školského zákona 561/2004 Sb. paragraf 51, odstavec 3:...Škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
  • podpis a razítko Vaší domovské školy

Vyplněnou přihlášku odevzdávejte v úřadu školy nebo pošlete doporučenou poštou.

Přijímací testy

Testy z posledních zkoušek nanečisto naleznete níže.

 Přijímačky nanečisto v roce 2019

 pdfOSP A1  pdfOSP B1  pdfAngličtina 

 mp3Poslech pdfCermat_čjpdfCermat_mat

Přijímačky nanečisto v roce 2018

pdfAngličtina  pdfMatematika plus   pdfSloh 

Angličtina poslech

Zadání CERMAT
Přijímačky nanečisto v roce 2017 zipprijimacky_nanecisto_2017.zip