Josef Čech

Vzdělání

1977 PřF UP, Olomouc - RNDr. (organická chemie)
1965 - 1970 PřF UP, Olomouc -Mgr. (fyzika - chemie)

Praxe

2000 - 2012 Soukromé šestileté gymnázium v Ostravě, učitel
1991 - 2002 PřF OU, Ostrava - odborný asistent
1982 - 1991 Krajská hygienická stanice, Ostrava - vedoucí úseku LHP, vedoucí oddělení laboratoří
1970 - 1981 různé školy a výzkumné ústavy - učitel a výzkumný pracovník