Kamila Kočí

Vzdělání

2016 VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, obor Ochrana životního prostředí (Prof.)
2011 VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a mat. inženýrství, obor Chemická metalurgie (doc.)
2005 - 2008 VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a mat. inženýrství, obor Chemická metalurgie (Ph.D.)
2002 - 2004 UK Praha, Filozofická fakulta - kvalifikační kurz pro výchovné poradce
1990 - 1992 Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta - doplňující pedagogické studium
1986 - 1990 VŠCHT Praha, Fakulta chemického inženýrství - obor Technická fyzikální a analytická chemie

Praxe

2017 - dosud VŠB-TU Ostrava - Institut environmentálních technologií - profesor
2014 - 2016 VŠB-TU Ostrava- Institut environmentálních technologií - pracovník vědy a výzkumu
2011 - 2016 VŠB-TU Ostrava- Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů - docent, pracovník vědy a výzkumu
2008 - 2011 VŠB-TU Ostrava- Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů - odborný asistent
2007 - 2008 VŠB-TU Ostrava- pracovník vědy a výzkumu
2004 - 2006 ZŠ Bohumín - učitelka chemie, matematika, výpočetní technika
1999 - 2004 SPŠ chemická Ostrava - učitelka obecná, fyzikální a analytická chemie
1997 - 1999 SmVaK Ostrava - technický pracovník
1996 - 1997 ZŠ Bohumín - učitelka matematika, chemie, fyzika
1990 - 1991 ZŠ Bohumín- učitelka matematika, chemie, fyzika

Zájmy