Matematická soutěž Pangea – finálové kolo

Ve školním roce 2019/2020 se studenti nižších ročníků gymnázia PORG Ostrava podruhé zapojili do mezinárodní matematické soutěže Pangea, ve které řešili matematické úlohy v duchu témat Média a Záchranné sbory. Školní kolo v online verzi proběhlo v únoru 2020, výsledky byly zveřejněny na počátku dubna 2020, kdy jsme se dozvěděli, že Filip Kobělka, student letošní kvinty, se probojoval do finálového kola do Prahy, které se bohužel v květnu 2020 neuskutečnilo. Náhradní termín finálového kola soutěže je naplánován na čtvrtek 8. října 2020 a my držíme palce nejen Filipovi, ale také organizátorům soutěže Pangea, aby vše proběhlo hladce.
Podrobné informace o soutěži naleznete na: https://online.pangeasoutez.cz