Erika se probojovala do finále Filozofické olympiády

V minulém týdnu se studentka septimy Erika Vodvárková zúčastnila 2. ročníku celorepublikové soutěže Filozofická olympiáda, kterou pořádá Univerzita Hradec Králové. Naše studentka dosáhla velmi dobrého výsledku (a to i ve srovnání s ostatními) a probojovala se mezi 17 účastníků finálového kola. Ve finále se prověří zejména argumentační dovednosti studentů a také jejich schopnost obhájit nebo vyvrátit předloženou názorovou pozici prostřednictvím eseje. Pro čtyři nejúspěšnější studenty připravili pořadatelé finanční odměnu.