Experience Cambridge

Ve čtvrtek 11. 2. a pátek 12. 2. se Jana Buchtová ze septimy zúčastní vzdělávacího projektu Experience Cambridge. Projekt organizuje spolek Čechů a Slováků na univerzitě Cambridge. Dva dny bude v online prostředí studovat ekonomii, bude řešit různé úkoly, psát eseje, za které získá zpětnou vazbu. Součástí programu jsou pak i přednášky ohledně přijímacího řízení na univerzitu Cambridge.