Tradiční Science Fair

Ve čtvrtek 10. 6. se uskutečnil již tradiční Science Fair. Studenti tercie prezentovali své práce v aule gymnázia. Porotu vedl vyučující předmětu Science Iain Benzie a třídní učitelka tercie Kateřina Polívková, členy poroty pak tvořili studenti vyšších ročníků, a sice ti, kteří v předešlých ročnících získali ocenění za své projekty.

ScF2

Po dlouhém zvažování nakonec porota vyhlásila toto pořadí: 1. místo – Haesong Park, 2. místo – Albert Goňo, 3. místo – Ema Heřmanová.
Všechny projekty byly velmi hezky zpracovány a rovněž kvalitně prezentovány

ScF3