Harmonogram školního roku 2018/19

Možnost stažení harmonogramu do svých kalendářů (iCalendar)

  Událost: Od: Do:
Dny otevřených dveří Den otevřených dveří 22. listopad 2018, čtvrtek, od 17:00 hodin 22. listopad 2018, čtvrtek
Hodnocení Vysvědčení 30. leden 2019, středa 30. leden 2019, středa
  Vysvědčení 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Maturita Přihlášky k maturitě 30. listopad 2018, pátek 30. listopad 2018, pátek
  Ústní maturity 16. květen 2019, čtvrtek 17. květen 2019, pátek
Pololetí 1. pololetí - začátek 3. září 2018, pondělí 3. září 2018, pondělí
  1. pololetí - konec 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  2. pololetí - začátek 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  2. pololetí - konec 28. červen 2019, pátek 28. červen 2019, pátek
Prázdniny Podzimní prázdniny 29. říjen 2018, pondělí 30. říjen 2018, středa
  Ředitelské volno 31. říjen 2018, středa 31. říjen 2018, středa
  Vánoční prázdniny 24. prosinec 2018, pondělí 2. leden 2019, středa
  Ředitelské volno 3. leden 2019, čtvrtek 4. leden 2019, pátek
  Ředitelské volno 31. leden 2019, čtvrtek 31. leden 2019, čtvrtek
  Pololetní prázdniny 1. únor 2019, pátek 1. únor 2019, pátek
  Jarní prázdniny 4. únor 2019, pondělí 8. únor 2019, pátek
  Velikonoční prázdniny 18. duben 2019, čtvrtek 22. duben 2019, pondělí
Přijímací řízení Přijímačky nanečisto 26. leden 2019, sobota 26. leden 2019, sobota
  Uzávěrka přihlášek 1. březen 2019, pátek 1. březen 2019, pátek
  Přijímací zkoušky 16. duben 2019, úterý 17. duben 2019, středa
Svátek Státní svátek 28. září 2018, pátek 28. září 2018, pátek
  Státní svátek 28. říjen 2018, neděle 28. říjen 2018, neděle
  Státní svátek 17. listopad 2018, sobota 17. listopad 2018, sobota
  Státní svátek 1. květen 2019, středa 1. květen 2019, středa
  Státní svátek 8. květen 2019, středa 8. květen 2019, středa
Školní akce Vánoční dílny 20. prosinec 2018, čtvrtek 20. prosinec 2018, čtvrtek
  Porgiáda 25. červen 2019, úterý 25. červen 2019, úterý
  Sluneční slavnost 26. červen 2019, středa 26. červen 2019, středa
Školy v přírodě Projektová škola v přírodě 8. říjen 2018, pondělí 12. říjen 2018, pátek
  Lyžařský výcvik 18. únor 2019, pondělí 22. únor 2019, pátek
  Letní školy v přírodě 17. červen 2019, pondělí 21. červen 2019, pátek
Třídní schůzky Třídní schůzky - prima 3. září 2018, pondělí, od 11:00 hodin 3. září 2018, pondělí
  Třídní schůzky 8. listopad 2018, čtvrtek, od 17:00 hodin 8. listopad 2018, čtvrtek
  Třídní schůzky 4. duben 2019, čtvrtek, od 17:00 hodin 4. duben 2019, čtvrtek

Maturita

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny 

30. 11. 2018 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
15. 1. 2019 nejzazší datum, do kdy MŠMT musí zveřejnit jednotné zkušební schéma písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2019
22. 4. 2019 uvávěrka klasifikace
10 - 11. 4. 2019 písemné práce společné části maturitní zkoušky
24. - 26. 4. 2019 profilové písemné práce
29. 4. 2019 vydání vysvědčení oktávě
30. 4. 2019 poslední zvonění
2. - 10. 5. 2019 zbylé písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
16. - 17. 5. 2019 ústní maturity státní a profilové
30. 5. 2019 od 15:30 předávání maturitních vysvědčení

Školní psycholog

Mgr. Jana Sklenářová

Konzultační hodiny:

Každou středu od 16:00 do 18:00 hod. v budově gymnázia. Je však nutná předchozí domluva.

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

S čím se na mne například mohou obrátit studenti?

 • Poslední dobou se mi ve škole moc nedaří. Jak to změnit?
 • S někým ze spolužáků/učitelů jsme si nesedli. Chtěl bych, aby to bylo lepší.
 • Nedaří se mi domlouvat některé věci s rodiči. Co se s tím dá dělat?
 • Vždycky rodičům nebo učiteli slíbím, že se v něčem změním, ale pak se mi to nedaří. Kudy na to?
 • Domácí příprava mi zabírá hodně času, ale nakonec toho moc neumím. Jak ji mohu změnit?
 • Mám nějaké divné nálady, jsem smutná nebo naštvaná a neumím to změnit.
 • Mám nějaké potíže ve vztahu.
 • Trápím se, nevím kudy kam.

S čím se na mne například můžou obrátit rodiče?

 • Dceři/synovi se poslední dobou ve škole příliš nedaří. Jak ji/jeho můžeme podpořit?
 • Ranní odjezd do školy je téměř každý den stresovou situací. Jak si jej usnadnit?
 • Zdá se mi, že domácí příprava zabírá synovi/dceři nepřiměřeně mnoho času. Dá se nějak zefektivnit?
 • Mám dojem, že moji dceru/syna něco trápí, ale nevím co.
 • Jak synovi/dceři nastavit pravidla a jak s ním uzavírat dohody, které fungují?
 • Nemohu se rozhodnout v nějaké věci týkající se mé dcery/syna.
 • Myslím si, že by mému synovi/dceři prospělo více samostatnosti. Jak na to?

Školní metodik prevence

Mgr. Markéta Turková

Konzultační hodiny:

Každé pondělí od 14:15 do 15:00 v budově gymnázia

Ostatní dny po předchozí domluvě osobní či telefonické.

Telefon: 597 071 020

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Čím se zabývám a které činnosti zajišťuji?

 • Připravuji Školní preventivní strategii.
 • Školím a koordinuji spolupráci zaměstnanců při realizaci Školní preventivní strategie.
 • Pracuji a osobně komunikuji s žáky školy a zajišťuji pro ně vzdělávací akce v rámci realizace Školní preventivní strategie.
 • Koordinuji spolupráci pedagogických pracovníků a vedení školy při řešení výchovných problémů žáků spadajících do oblasti rizikových projevů chování žáků (sociálně-patologických jevů).
 • Komunikuji osobně, telefonicky a elektronicky s rodiči problémových žáků a s rodiči, kteří si kontakt sami vyžádají.

S čím se na mne můžete obrátit a které problémy spadají do mé kompetence?

 • Narušené vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy.
 • Experimenty žáků s návykovými látkami.
 • Vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí ve škole.
 • Fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole.
 • Projevy rasové a menšinové intolerance.
 • Domácí násilí a sexuální zneužívání.
 • Závislost na počítačových hrách a hracích automatech.

Možnosti zakončení studia na PORGu Ostrava

PORG je škola bilingvní a kromě mezinárodní maturity samozřejmě umožňuje studentům ukončit studium také maturitou českou. Studenti si budou moci vybrat jednu z pěti možností:

 1. Pouze česká maturita – státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc)
 2. Pouze mezinárodní maturita IB - tzn. studium IB DP programu v plném rozsahu. Tato možnost znamená, že student nebude mít uzavřené české středoškolské vzdělání.
 3. Kombinace české a mezinárodní maturity IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu. Navíc skládají na konci oktávy pouze maturitní zkoušku z češtiny – státní část. Při úspěšném složení mezinárodní maturity IB, jsou studentům předměty nostrifikovány a studenti získají vysvědčení o maturitní zkoušce.
 4. Česká maturita v plném rozsahu a mezinárodní maturita IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu a skládají českou maturitu v plném rozsahu, tzn. státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc).
 5. Kombinace česká maturity a IB zkoušek z jednoho či několika IB předmětů. V tomto případě studenti skládají českou maturitu v plném rozsahu a přihlašují se ke zkoušce z jednoho či více IB předmětů.

PORG Ostrava je otevřen všem, kteří mají zájem se vzdělávat a nebojí se nových věcí!

Školní vzdělávací plán

PORG Ostrava je bilingvní gymnázium se zaměřením na živé jazyky (především angličtinu).

PORG je zařazen do sítě škol MŠMT, vydávaná vysvědčení mají stejnou validitu jako u ostatních škol na území ČR.

Učební plán PORGu kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s mezinárodními programy dle "University of Cambridge International Examinations" (prima až sexta). V posledních dvou ročnících plánuje PORG Ostrava vzdělávat studenty podle IB standardů.

V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši absolventi budou těžit z výhody obou tradic.

Zároveň studenti složí i standardní českou maturitu a mohou pokračovat ve studiu na českých univerzitách.

Studium francouzštiny, španělštiny a němčiny připravuje studenty ke složení mezinárodních zkoušek „Delf“, „DELE“ a „Goethe-Zertifikat“. Volitelně od kvarty mají studenti možnost se učit tři světové jazyky. Anglický jazyk - podrobnější koncepce.
V českém pojetí je tradičně kladen důraz na seznámení se systémem jednotlivých disciplín a na rozsáhlejší záběr znalostí. Anglosaské školství je pak tradičně více zaměřeno na rozvoj dovedností a jejich praktickou demonstraci. Naši absolventi budou těžit z výhody obou tradic.

Učební plán je vyvážený v poměru přírodní vědy – společenské vědy. Klade důraz na estetické výchovy (hudební, výtvarná, dramatická). Ve vyšších ročnících poskytuje širokou škálu předmětů volitelných.

V češtině věnujeme velkou pozornost vlastní četbě studentů. Náš program „Četba – vlajková loď češtiny na PORGu“ zavedený na mateřském gymnáziu je ojedinělý v českém školství.

V tělocviku je možno si od kvinty vybrat jeden z šesti typů výběrového sportu.

S rostoucím věkem studentů roste i zatížení domácí prací a mění se její charakter. Primáni mívají spíš krátkodobé úkoly, i když nezřídka takové, které nesměřují k předem známému výsledku a dávají studentům prostor uplatnit jejich nápady. Snažíme se, aby studenti doma spíše pracovali, přemýšleli a vymýšleli, než jen plnili domácí úkoly.

Rozpis vyučovaných předmětů po jednotlivých třídách

PŘEDMĚT I II III IV SUMA
čeština 4 4 4 4 16
angličtina 6 6 5 5 22
němčina
španělština
francouzština
    3 3 6
matematika 4 4 4 4 16
dějepis   2 3 3 8
KEK, obč. výchova 2 2     4
Humanities       4 4
Geography, zeměpis 2 2 2   6
fyzika   1 2 2 5
chemie   1 2 2 5
biologie 2 1 2   5
Science 3 3     6
IVT (ICT)  1       1
est. výchova 2 2 2 2 8
tělesná výchova 2 2 2 2 8
volit. předmět ("zájmový")     1 1 2
CELKEM: 28 30 32 32 122

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

PŘEDMĚT V VI VII VIII SUMA
ČEŠTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
ANGLIČTINA 4 4 4 4 nebo 6* 16 nebo 18*
NĚMČINA
ŠPANĚLŠTINA
FRANCOUZŠTINA
4 3 3 4 14
MATEMATIKA 4 4   2 10
MATHEMATICS     4 3 7
DĚJEPIS     3   3
HISTORY 2 2     4
ZSV   2 2   4
THEORY OF KNOWLEDGE     2 1 3
ZEMĚPIS 2       2
GEOGRAPHY   2     2
FYZIKA 2 1     4
CHEMIE 2 2     4
BIOLOGIE 2 2     4
INTEGRATED SCIENCE 2 3     4
AESTHETICS 2       2
TĚLESNÁ VÝCHOVA 2 2 2 2 8
SUBJ. IB GROUP 3 (PŘÍRODNÍ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
SUBJ. IB GROUP 4 (SPOLEČENSKÉ VĚDY)     4 nebo 5* 4 nebo 5* 8 nebo 10*
VOLIT. PŘEDMĚTY 2 2 (?) (?) (?)
CELKEM: 34 33 30 - 35 30 - 35 132

Zeleně zvýrazněné hodiny jsou vyučovány v anglickém jazyce, modrá značí vyučování v češtině nebo angličtině.

Organizace ročníkových zkoušek
Hodnocení

Podrobné koncepce předmětů

Čeština Angličtina Biologie Chemie
Fyzika Science Zeměpis a Geography ICT
Matematika Další jazyky (nj, šj, fj) Tělesná výchova Estetická výchova (dv, vv, hv)
Společenské vědy - přehled  Kořeny evropské kultury Dějepis a History History IB Course
Občanská výchova a Humanities Základy společenských věd Economics IB Course Literature 

Studentská rada

pdfStanovy studentské rady