Maturita

ČESKÁ MATURITA

Český jazyk

Matematika

 Cizí jazyky

Společenskovědní předměty

Přírodovědné předměty

Termíny

2. 12. 2019 přihlášky žáků k maturitní zkoušce včetně výběru předmětů – nelze následně měnit
15. 1. 2020 zveřejnění jednotného zkušebního schématu písemných zkoušek SČ MZ pro jaro 2020
22. 4. 2020 uvávěrka klasifikace
4. - 5. 6. 2020 profilové písemné práce a písemné práce společné části maturitní zkoušky 
11. 5. 2020 vydání vysvědčení oktávě (individuálně na úřadu školy)
1. - 2. 6. 2020 zbylé písemné práce a didaktické testy společné části maturitní zkoušky
10. - 12. 6. 2020 ústní maturity státní a profilové
  předávání maturitních vysvědčení