Proběhlé akce

Na lidovou notu - koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava

Ve čtvrtek 27. 1. se studenti sekundy, tercie a kvarty zúčastnili koncertu Janáčkovy filharmonie Ostrava. Pro některé z nich to byla první příležitost vidět v „akci“ tak velké hudební těleso, jakým ostravská filharmonie bezesporu je. Filharmonici hráli pod taktovkou Gabriela Bebeselea.

Na programu byly skladby Leoše Janáčka a dalších evropských autorů (Bartóka, Kodályho, Enesca), kteří se ve své tvorbě nechali inspirovat lidovou písní.

Koncertem posluchače provedl moderátor Jan Maxián, který koncert osvěžil i svými variacemi na píseň skupiny Mirai Když nemůžeš, tak přidej.

Preventivní programy

V minulém týdnu byly pro studenty kvarty, kvinty a sexty připraveny besedy na téma Vztahy a klima ve třídě, Poruchy příjmu potravy a Sexualita. Besedy vedl vedoucí organizace Renarkon, o.p.s., PhDr. Tomáš Waloszek, MBA. Studenti byli zapojováni do besed prostřednictvím skupinové práce. Byli velmi aktivní, spolupracovali a zajímali se o problematiku. Jsem přesvědčen, že každý prostor pro sdílení, byť i nepříjemných témat (jako jsou poruchy příjmu potravy), vytváří mezi studenty a pedagogy vždy o něco bezpečnější, příznivější a důvěrnější prostředí.

Josef Dužík, školní metodik prevence

Sekunda v divadle

Ve středu 1. prosince navštívili studenti sekundy večerní představení Maryša. Divadelní hra se všem moc libila. Pro studenty to byla také možnost společného setkání mimo školní prostory. Studenti si to velmi užili.

Den otevřených dveří

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ našeho gymnázia. Pokud jste nás nemohli navštívit, v prezentaci najdete nejzákladnější informace.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat, rádi si na Vás uděláme čas.

December Debate Tournament

Dva týmy PORGu Ostrava se přihlásily do online soutěže Debate tournament a jejich výsledky byly skvělé. Turnaje se zúčastnilo 24 týmů z celé České republiky. Naše škola vyslala dva týmy (pro srovnání - Open Gate tři týmy). Tým Weapons of Mass Distraction tvořili studenti kvinty a sexty (Šimon Durda, Adéla Kundrátová, Tomáš Loskot, Michal Matečka, Alexandra Obracajová) a tým UnPORGettable studenti kvarty a sekundy (Anna Buzková, Sofia Forostyak, Viktória Macková, Oskar Pytel a Matěj Walek). Weapons of Mass Distraction obsadil 6. místo a UnPORGettable 18. místo, což je pro tým, který se soutěže účastní poprvé, skvělý výkon.

Sekunda helps our oceans and seas

Sekunda students have been learning about the harmful effects of plastic waste on our oceans and seas.So they decided to raise money for a charity called TEAM SEAS. With the money they collected, students helped to recover 64 pounds of plastic trash from the water.This way our sekunda students also help to raise the awareness about this issue.

Mistrovství Prahy v tanci

Učení druhého jazyka není jen o učení jazyka, ale i o svojení si jeho kultury.

Studenti španělského jazyka z Tercie se vydali na výlet do Prahy, aby se podívali na Mistrovství Prahy v tanci a aby přijali jnou stránku španělského jazyka ve společenském tanci.

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

Dne 19. listopadu 2021 se studentka sexty Alexandra Obracajová a student kvinty Šimon Durda zúčastnili regionálního semináře Rozhoduj o Evropě, který se konal na Krajském úřadě v Ostravě ve spolupráci Eurocentra Ostrava a Europe Direct Ostrava pod záštitou obecně prospěšné společnosti EUTIS, Evropské komise ČR, Kanceláře Evropského parlamentu v České republice.Jednalo se o simulované jednání Evropského parlamentu a Rady ministrů Evropské unie. V roli tvůrců evropské politiky se studenti zabývali otázkou potírání šíření teroristického obsahu online. Alexandra zastupovala pozici ministryně za Českou republiku a Šimon byl poslancem v Evropském parlamentu za Evropskou svobodnou alianci/Zelení.Soutěž byla skvělou příležitostí, jak si vyzkoušet formální jednání ministrů i poslanců či vyjednávání o kompromisech.

Sekunda helps around the world

While learning about a climate change, sekunda students decided to collect money for people effected by this phenomenon. They were able to connect with a charity organization " Člověk v tísni" and donate money that bought 20,000 liters of drinking water for people in Africa along with 20 chickens. Students believe that every little help counts for people severely influenced by this climatic change.

Balet Rossiniho karty

Ve středu 10. listopadu zájemci z řad studentů, učitelů i rodičů zhlédli skvělé moderní baletní představení Rosiiniho karty. Představení se konalo v Myronově divadle.

načíst další