Proběhlé akce

Divadelní beseda

V pátek 22. listopadu proběhla beseda studentů nižšího gymnázia se známým hercem Národního divadla moravskoslezského (NDM), a to s Vladimírem Polákem. Spolu s ním nás poctila návštěvou i dramaturgyně NDM Sylvie Vůjtková. Studenti se tak mohli seznámit nejen se současným repertoárem činohry NDM, ale i s profesí těchto osobností. O zájmu studentů svědčilo velké množství dotazů.

Gymnázium PORG také přijalo nabídku NDM na spolupráci s herci a dalšími divadelními profesemi formou workshopů v ateliérech či studiích divadla.  Naše příští činoherní představení v NDM (v Myronově divadle) proběhne  24. ledna 2020 a jmenuje se Rádce. Srdečně zveme všechny studenty i rodiče. Objednávky vstupenek u p. Adámka (adamek(zavináč)porg.cz)

Setkání se zajímavými hosty

Ve čtvrek 21. 11. 2019 proběhla na gymnáziu vzpomínková akce k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.Naše pozvání přijali pan Jiří Fiedor (bývalý poslanec České národní rady za Občanské fórum; publicista a dokumentarista), dále Jan Král (publicista; podílel se na psaní, rozmnožování a distribuci samizdatu), Petr Melichar(pohyboval se v havířovském undergroundu) či Jiří Neduha (hudebník; básník; spisovatel a divadelník ).Debata proběhla ve dvou etapách. Vzhledem k tomu, že všichni hosté byli režimem nějakým způsobem pronásledováni, přicházeli se vzpomínkami na praktiky totalitního režimu, včetně výhrůžek, vydírání, opakovaných kontrol občanských průkazů apod. Dotkli jsme se i témat příživnictví a rozvracení republiky, za které byly v tehdejší době trestní postihy. První blok, do kterého se zapojili všichni studenti gymnázia, zakončily zajímavé dotazy týkající se zejména praktických věcí, jako například nedostatku spotřebního zboží.Druhá polovina besedy byla zorganizována pro studenty vyššího gymnázia a rodiče. Zajímalo je, jak probíhaly listopadové události v Ostravě, které osobnosti či organizace se podílely na zakládání OF u nás, jakým způsobem se tehdy šířily informace, zda měli účastníci dostatek nezkreslených informací o dění v hlavním městě a mnoho jiných věcí. Studenti otevřeli i téma potrestání komunistických funkcionářů a agentů STB. Debatu jsme uzavřeli zamýšlením se nad totalitními režimy a využitím moderních informačních a komunikačních technologií.

Brat MUN

Ve dnech 7. 11. - 10. 11. 2019 se dvě studentky septimy zúčastnily konference BratMUN, tedy Bratislava Model United Nations. Konference byla určena pro studenty středních škol a zúčastnilo se jí několik desítek studentů ve věku 15 -  21 let ze 7 různých zemí světa. Hlavní myšlenkou celé akce bylo vytvořit reálnou atmosféru summitu OSN, přičemž delegáty jednotlivých členských států se na 3 dny stali samotní studenti. Jejich úkolem bylo řešit různé globální problémy podle jimi přidělené komise. Tato příležitost studentům umožňuje nejen rozvíjet diplomatické schopnosti a rozšířit politické znalosti, ale také je nutí k tomu, aby se zamysleli nad postoji ostatních delegátů a pohotově argumentovali. Celkovým cílem konference bylo poslední den sepsat a odhlasovat rezoluci, na níž celá komise spolupracovala a je tedy shodou zúčastněných delegátů na řešení dané problematiky. Za podporu účasti na této akci děkujeme i spolku Proxima, která naše talentované studentky finančně podpořila.

Krajské kolo PišQworky 2019

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se pětice našich studentů chystá na krajský turnaj pIšQworky, který se uskuteční na SPŠ elektotechniky a informatiky v Ostravě, kde budou bojovat ty nejlepší týmy celého Moravskoslezského kraje. Účast v turnaji si studenti zajistili po dlouhém boji v oblastním kole, kde soupeřilo celkem 15 ostravských týmů středních škol.

Společná akce s Armádou ČR a organizací Vzájemné soužití

Ve  středu 20. listopadu byla třída tercie pozvána do centra Ostravy na akci dětí z organizace Vzájemné soužití. Dva členové Armády ČR si pro všechny zúčastněné připravili přednášku o fungováni našich armádních složek s ukázkami armádní výzbroje a výstroje. Naši studenti svými znalostmi i dotazy do přednášky aktivně přispívali a spolu s dětmi z organizace se dozvěděli také spoustu nových věcí. Na Vánoce pro děti naši studenti opět chystají dárky, které organizaci předáme v polovině prosince. Jsme rádi, že nejsme sami, kdo pomáhají této organizaci. Jedním z velkých sponzorů je i známá skvělá Nadace Terezy Maxové. Adámek

Zlatý osel

Ve čtvrtek 14. listopadu rodiče a studenti starší 18.let navštívili v Komorní scéně Aréna bláznivou antickou komedii Zlatý osel.Moc jsme se pobavili a už se těšíme na další představení v prosinci. Adámek

Předávání certifikátů CTM studentům sekundy a tercie

Dne 26. 9. 2019 navštívila naše gymnázium PORG Ostrava Jana Kalová, CTM Online Senior Instructor, aby osobně seznámila studenty primy až tercie s náplní CTM Online kurzů Start with Science A, Start with Science B a Maths Online. Během dopoledního setkání byly zároveň studentům sekundy a tercie slavnostně předány certifikáty CTM Online za úspěšné splnění kurzů ve šk. roce 2018/2019.CTM kurzy se od loňského školního roku staly progresivním doplňkem školního kurikula a ozvláštnily tak výuku tradičních předmětů. Kurzovné je studentům plně hrazeno školou.

Antropocén - Epocha člověka

Druhá naše přírodovědná akce nás zavedla do ostravského Kina Art, kde se promítal dokument Antropocén - Epocha člověka. Dozvěděli jsme se na konkrétních příkladech, jak si ničíme planetu kvůli nerostným surovinám a jak člověk naprosto geologicky změnil v posledních stoletích krajinu. Akce se zúčastnili zájemci z řad studentů primy, tercie a kvinty.

Tomáš Růžička

Máme další prvenství

V úterý 12. 11. 2019 se Ondřej Szkandera, Filip Kobělka, Adam Honěk a Dervan Tryščuk zúčastnili v pořadí již 26. týmové matematiské soutěže MaSo v Brně. Soutěž současně probíhala v 7 městech, kde soutěžilo 920 hráčů v 235 týmech ze 141 různých škol.Studenti nižšího gymnázia PORG Ostrava v Brně obsadili 1. místo! Celkově tak skončili na krásném desátém místě.K brněnskému vítězství gratulujeme a přejeme hodně štěstí na jaře, kdy proběhne další hra. O této mezi studenty velmi oblíbené soutěži si můžete přečíst více na www.maso.mff.cuni.cz.

PIšQworky – školní kolo

Dne 17. 10. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo v piškvorkách, kterého se zúčastnili studenti sekundy, tercie a kvarty. Deset nejlepších hráčů společně s hráči, kteří se v loňském roce probojovali do krajského kola vytvořili dva týmy, které budou naši školu reprezentovat v oblastním kole.

Oblastní kolo 12. ročníku mistrovství škol v piškvorkách – pIšQworky 2019 se uskuteční 4. 11. 2019 v prostorách gymnázia Volgogradská 6a, p. o. v Ostravě – Zábřehu. Historicky největší studentské soutěže v této taktické hře v České Republice se v loňském roce zúčastnilo více než polovina všech českých středních škol. Bližší informace o celé soutěži najdete na www.pisqworky.cz.Soutěž pIšQworky pořádá spolek Student Cyber Games

načíst další