Proběhlé akce

Vánoční zpívání

Poslední školní den jsme si zpříjemnili vánočními písněmi. Zapojily se téměř všechny ročníky gymnázia a zlatým hřebem :-) se stalo i krátké vystoupení učitelů...

Vánoční dílny

Ve čtvrtek jsme v našich žácích objevili skrytý talent. V jednotlivých workshopech vznikaly zajímavé věci jako například svítící ozdoby na vánoční stůl, betlémy, malované baňky, domácí mýdlo, nealkoholické zázvorové pivo, nepečené cukroví a mnohé další. Výtěžek z prodeje výrobků, který proběhl v pátek, bude věnován charitě.

Rozdáváme radost

Ve třídě sekunda se při hodině anglického jazyka v čase adventním zrodil nápad, že by bylo hezké udělat krásné Vánoce i jiným dětem, které nemají tu možnost být zahrnuty dárky. Studenti ukázali, že mají nejen srdce na správném místě, ale jsou i dostatečně schopní na to, aby své nápady dokázali zrealizovat. Pod vedením pana učitele Adámka se tak ve škole během několika málo dnů nakupilo více než padesát různých dárků pro chlapce i dívky všech věkových kategorií. Svými balíčky přispěli nejen samotní studenti našeho gymnázia, sbírku podpořili i vyučující. Díky  pomoci maminky žákyně sekundy  pak byly dárky předány společnosti Vzájemné soužití,  která zajistila předání balíčků dětem z chudých rodin. Akce měla velký úspěch, a proto jsme se rozhodli z této vánoční sbírky udělat každoroční tradici.Všem zúčastněným děkujeme!

Podpora výuky němčiny

V letošním roce posílila naše řady rodilá mluvčí L. Fischer z Berlína. Podpoří výuku němčiny a naváže na její úspěšnou předchůdkyni. Přejeme jí hodně nových zkušeností v českém prostředí, motivované žáky a příjemný roční pobyt v Ostravě.Tomáš Černý, učitel němčiny

Setkání s absolventy

Ve středu 19. 12. navštívili svou „alma mater“ naši první absolventi. Pro starší studenty uspořádali přednášku, aby jim předali své poznatky o studiu u nás i v zahraničí. Moc nás těší, že se jim daří a že na nás nezapomněli!

Divadelní hra "Naše třída"

29. listopadu naši studenti a učitelé navštívili ve Dvořákově divadle představní polského autora Tadeusze Slobodzianka s názvem Naše třída. Dramatik na osudech deseti spolužáků (Poláků a Židů) z jedné třídy od 30. let 20. století po přelom století jednadvacátého podává obraz toho, jak jsou si i navzájem blízcí lidé schopni ublížit. „Hra zachycuje podstatu (ne)lidskosti zakořeněné v nás všech,“ říká dramaturgyně činohry Sylvie Vůjtková.Toto drama bylo velmi působivé a u diváků naší školy mělo velký úspěch.Jan Adámek

Besedy s Městskou policií Ostrava

Dne 26. 11. 2018 se na budově gymnázia uskutečnily pro nižší gymnázium besedy s Městskou policií Ostrava. Téma byla pro každou třídu zvolena tak, aby korespondovala s potřebami třídy a věku dětí.

Besedy se dotýkaly základů právního vědomí, zásad bezpečného chování doma i venku, prevence šikany a patologických jevů, krádeží, přestupků, alkoholu, drog apod.

Studentem na zkoušku

V týdnu od 10. do 14. prosince si pátá třída vyzkoušela, jak vypadá život studenta gymnázia PORG. V průběhu týdne se děti zúčastnily několika workshopů připravených našimi učiteli gymnázia, dověděly se mnohonových informací, řešily zajímavé úkoly například z fyziky, zeměpisu, ale třeba i Science nebo Literature. V pondělí 17. 12. byli vyhlášeni nejúspěšnější studenti, Zuzana Gazdová a Martin Sládeček, kteří získali hodnotné ceny. Všichni úspěšní studenti dostalicertifikát a sladkou odměnu:-)

Kloboučkový turnaj 2018

V měsíci listopadu jsme se tradičně sešli na palubovce k užití si jak volejbalové, tak i mimovolejbalové zábavy. Turnaj se nám opět vydařil po všech stránkách! Bylo postaráno jak o dobrý volejbal, tak o velmi příjemné společenské setkání. Letos jsme povýšili v oblasti občerstvení, čímž rodičům, kteří občerstvení zajistili, patří veliké díky! Za rok ve sportovním na kloboučkovém turnaji na viděnou!

Projektová hra

V pátek 26.10. se týmy studentů páté třídy, primy, sekundy a tercie utkaly v tematické soutěži věnované Československé republice a České republice, kterou pro ně připravili studenti kvarty ve spolupráci s vyučujícími. Soutěžící museli na celé řadě stanovišt, rozmístěných v okolí školy, prokázat znalosti z historie, geografie, kultury i sportu. Výsledky byly velmi těsné, mezi staršími spolužáky se velmi dobře umístili i naši šikovní páťáci.

Celkovým vítězem se nakonec stal tým ve složení Vojta, Šimon, Marek, Ondřej, Adam a Tomáš ze třídy tercie.

načíst další