Proběhlé akce

Studentem na zkoušku

V týdnu od 10. do 14. prosince si pátá třída vyzkoušela, jak vypadá život studenta gymnázia PORG. V průběhu týdne se děti zúčastnily několika workshopů připravených našimi učiteli gymnázia, dověděly se mnohonových informací, řešily zajímavé úkoly například z fyziky, zeměpisu, ale třeba i Science nebo Literature. V pondělí 17. 12. byli vyhlášeni nejúspěšnější studenti, Zuzana Gazdová a Martin Sládeček, kteří získali hodnotné ceny. Všichni úspěšní studenti dostalicertifikát a sladkou odměnu:-)

Rozdáváme radost

Ve třídě sekunda se při hodině anglického jazyka v čase adventním zrodil nápad, že by bylo hezké udělat krásné Vánoce i jiným dětem, které nemají tu možnost být zahrnuty dárky. Studenti ukázali, že mají nejen srdce na správném místě, ale jsou i dostatečně schopní na to, aby své nápady dokázali zrealizovat. Pod vedením pana učitele Adámka se tak ve škole během několika málo dnů nakupilo více než padesát různých dárků pro chlapce i dívky všech věkových kategorií. Svými balíčky přispěli nejen samotní studenti našeho gymnázia, sbírku podpořili i vyučující. Díky  pomoci maminky žákyně sekundy  pak byly dárky předány společnosti Vzájemné soužití,  která zajistila předání balíčků dětem z chudých rodin. Akce měla velký úspěch, a proto jsme se rozhodli z této vánoční sbírky udělat každoroční tradici.Všem zúčastněným děkujeme!

Podpora výuky němčiny

V letošním roce posílila naše řady rodilá mluvčí L. Fischer z Berlína. Podpoří výuku němčiny a naváže na její úspěšnou předchůdkyni. Přejeme jí hodně nových zkušeností v českém prostředí, motivované žáky a příjemný roční pobyt v Ostravě.Tomáš Černý, učitel němčiny

Máme svůj STROM SVOBODY

Již od vzniku samostatné Československé republiky se stalo tradicí k významným výročím našeho státu sázet symbol slovanské jednoty,  lípu. Tento strom  je i neoficiálním státním symbolem, lipové lístky najdeme na standartě prezidenta, vojenských insigniích, vyznamenáních. A tak se dnes studenti naší školy přidali k této tradici a v čase stého výročí vzniku samostatného Československa zasadili v areálu naší školy lípu, strom republiky, strom svobody. Zástupci tříd postupně přispěli trochou hlíny ke kořenům mladé lípy, čímž ji přijali ji za svou.  Pevně věříme, že u nás bude jen vzkvétat.

Divadelní hra "Naše třída"

29. listopadu naši studenti a učitelé navštívili ve Dvořákově divadle představní polského autora Tadeusze Slobodzianka s názvem Naše třída. Dramatik na osudech deseti spolužáků (Poláků a Židů) z jedné třídy od 30. let 20. století po přelom století jednadvacátého podává obraz toho, jak jsou si i navzájem blízcí lidé schopni ublížit. „Hra zachycuje podstatu (ne)lidskosti zakořeněné v nás všech,“ říká dramaturgyně činohry Sylvie Vůjtková.Toto drama bylo velmi působivé a u diváků naší školy mělo velký úspěch.Jan Adámek

Besedy s Městskou policií Ostrava

Dne 26. 11. 2018 se na budově gymnázia uskutečnily pro nižší gymnázium besedy s Městskou policií Ostrava. Téma byla pro každou třídu zvolena tak, aby korespondovala s potřebami třídy a věku dětí.

Besedy se dotýkaly základů právního vědomí, zásad bezpečného chování doma i venku, prevence šikany a patologických jevů, krádeží, přestupků, alkoholu, drog apod.

Školní kolo soutěže pIšQworky

Ve středu 17. 10. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže pIšQworky, kterého se zúčastnili studenti primy až tercie. Nejvíce se dařilo J. Bilanové, Š. Paličkovi, E. Landkašové, O. Szkanderovi a F. Kobělkovi. Tito hráči si svým vítězstvím zajistili postup do oblastního turnaje, který se bude konat 9. 11. 2018 na gymnáziu v Ostravě - Zábřehu.

Celému týmu držíme palce!

Kloboučkový turnaj 2018

V měsíci listopadu jsme se tradičně sešli na palubovce k užití si jak volejbalové, tak i mimovolejbalové zábavy. Turnaj se nám opět vydařil po všech stránkách! Bylo postaráno jak o dobrý volejbal, tak o velmi příjemné společenské setkání. Letos jsme povýšili v oblasti občerstvení, čímž rodičům, kteří občerstvení zajistili, patří veliké díky! Za rok ve sportovním na kloboučkovém turnaji na viděnou!

Projektová hra

V pátek 26.10. se týmy studentů páté třídy, primy, sekundy a tercie utkaly v tematické soutěži věnované Československé republice a České republice, kterou pro ně připravili studenti kvarty ve spolupráci s vyučujícími. Soutěžící museli na celé řadě stanovišt, rozmístěných v okolí školy, prokázat znalosti z historie, geografie, kultury i sportu. Výsledky byly velmi těsné, mezi staršími spolužáky se velmi dobře umístili i naši šikovní páťáci.

Celkovým vítězem se nakonec stal tým ve složení Vojta, Šimon, Marek, Ondřej, Adam a Tomáš ze třídy tercie.

... a visit from France

French girls coming from La Mennais high School (Britain) were delighted to meet our local God.

načíst další