Dolní oblast Vítkovic

V dubnu a květnu se studenti gymnázia zúčastnili výukových programů pořádaných v Dolní oblasti Vítkovic. Po zkušenosti z minulých let vyučující vybrali programy, které studenty baví a obohatí je o nové zkušenosti a vědomosti získané z výuky přírodovědných předmětů (Roboti v našem životě, Jaderná elektrárna, Prvky, Železo mistr proměny, Teorie modré krve, Utajené zprávy, Odysea Holly, Chemická pitva vody).

DOV19a

Třídy se účastní také tzv. edularpů (programů), kde se formou hry a příběhu stávají aktéry samotného příběhu a záleží pouze na jejich schopnostech a vědomostech, jakým způsobem dopadne jejich úsilí.  S Dolní oblastí Vítkovic spolupracujeme již několik a let a jejich programy jsou pro naše studenty zajímavé a přínosné.