ZOO

Dne 2. 5. 2019 se třídy primy, sekundy a tercie zúčastnily exkurze s výukovým programem v ZOO Ostrava. Prima a sekunda se zaměřila na pavilon slonů, kde se studenti dozvěděli mnoho zajímavých informací o těchto krásných zvířatech. Třída tercie se ve stejnou dobu zúčastnila výukového programu o primátech. Studenti byli s výukovými programy spokojeni. Počasí nám všem vyšlo, a kdo chtěl, mohl zůstat v ZOO i po ukončení programů