MAtematická SOutěž (MaSo)

V úterý 14. 5. 2019 se 8  studentů z nižších ročníků gymnázia zúčastnilo matematické soutěže MaSo pořádané pod záštitou  Matematicko – fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. V budově Gymnázia Matyáše Lercha v Brně řešili nejen matematické a logické úlohy, za které získávali benzín a peníze,  ale také cestovali skrze Českou republiku za nejnižší nabídkou a nejvyšší poptávkou masa. V silné konkurenci, kterou tvořilo téměř 200 týmů, se hráči z ostravského PORGu umístili na 57. místě