Předávání certifikátů CTM studentům sekundy a tercie

Dne 26. 9. 2019 navštívila naše gymnázium PORG Ostrava Jana Kalová, CTM Online Senior Instructor, aby osobně seznámila studenty primy až tercie s náplní CTM Online kurzů Start with Science A, Start with Science B a Maths Online. Během dopoledního setkání byly zároveň studentům sekundy a tercie slavnostně předány certifikáty CTM Online za úspěšné splnění kurzů ve šk. roce 2018/2019.
CTM kurzy se od loňského školního roku staly progresivním doplňkem školního kurikula a ozvláštnily tak výuku tradičních předmětů. Kurzovné je studentům plně hrazeno školou.