Setkání se zajímavými hosty

Ve čtvrek 21. 11. 2019 proběhla na gymnáziu vzpomínková akce k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.
Naše pozvání přijali pan Jiří Fiedor (bývalý poslanec České národní rady za Občanské fórum; publicista a dokumentarista), dále Jan Král (publicista; podílel se na psaní, rozmnožování a distribuci samizdatu), Petr Melichar(pohyboval se v havířovském undergroundu) či Jiří Neduha (hudebník; básník; spisovatel a divadelník ).
Debata proběhla ve dvou etapách. Vzhledem k tomu, že všichni hosté byli režimem nějakým způsobem pronásledováni, přicházeli se vzpomínkami na praktiky totalitního režimu, včetně výhrůžek, vydírání, opakovaných kontrol občanských průkazů apod. Dotkli jsme se i témat příživnictví a rozvracení republiky, za které byly v tehdejší době trestní postihy. První blok, do kterého se zapojili všichni studenti gymnázia, zakončily zajímavé dotazy týkající se zejména praktických věcí, jako například nedostatku spotřebního zboží.
Druhá polovina besedy byla zorganizována pro studenty vyššího gymnázia a rodiče. Zajímalo je, jak probíhaly listopadové události v Ostravě, které osobnosti či organizace se podílely na zakládání OF u nás, jakým způsobem se tehdy šířily informace, zda měli účastníci dostatek nezkreslených informací o dění v hlavním městě a mnoho jiných věcí. Studenti otevřeli i téma potrestání komunistických funkcionářů a agentů STB.
Debatu jsme uzavřeli zamýšlením se nad totalitními režimy a využitím moderních informačních a komunikačních technologií.