Mediální výchova v praxi

Studenti se v rámci předmětu mediální výchova účastnili exkurze v rádiu Čas/Čas Rock/Dálnice a TV Relax/TV Rebel s cílem získání pohledu na práci soukromých rádií a digitálních TV. Studenti si prošli jednotlivá pracoviště, kde si mohli vyzkoušet např. čtení zpráv z čtecího zařízení ve studiu nebo být dotazování televizním štábem při výzkumu veřejného mínění / ankety na různá témata.
Exkurze byla doplněním podobné exkurze konané v minulém roce do veřejnoprávního média - Českého rozhlasu v Ostravě.