Úvod do postmoderní filozofie

V pondělí 2. 3. 2020 navštívil seminář ZSV v septimě ThLic. Vladimír Šiler, Dr., vyučující na Katedře filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.
Dr. Šiler měl přednášku na téma „Úvod do postmoderní filozofie“. V první části přednášky se věnoval filozofickému a historickému pozadí pojmu postmoderna. V druhé části se pak věnoval postmodernímu umění v oblasti výtvarného umění, architektury a kinematografie.
Těšíme se na další spolupráci.