Předání certifikátů z kurzů CTM Online studentům sekundy, tercie a kvarty

V průběhu měsíce září 2020 byly letošním studentům sekundy, tercie a kvarty  slavnostně předány certifikáty CTM Online za úspěšné splnění kurzů ve šk. roce 2019/2020.
Kurz Start with Science A  absolvovalo 13 studentů s výsledkem 95 % a více, Start with Science B ukončilo se stejným hodnocením 10 studentů a v kurzu Maths Online for 6th and 7th Graders obstály na 95 % a více dvě studentky.
CTM kurzy (bližší informace naleznete na www.ctm-academy.cz) se od  školního roku 2017/2018 staly progresivním doplňkem školního kurikula a ozvláštnily tak výuku tradičních předmětů. Kurzovné je studentům PORGu Ostrava plně hrazeno školou.