Logická olympiáda – krajská kola

V pátek 6. 11. 2020 proběhla krajská kola soutěže LO, která se letos netradičně konala on-line formou.
V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) soutěžili také dva studenti PORGu Ostrava, Jakub Hasala a Adam Honěk, kteří se stali úspěšnými řešiteli.
Studentům děkujeme za reprezentaci školy a gratulejeme k dosaženému výsledku.