Filosofická olympiáda

V úterý 19. 1. 2021 se studentka septimy Erika Vodvárková zúčastnila prvního kola filozofické olympiády. Akci organizovala Univerzita Hradec Králové. Úkoly byly přizpůsobeny online prostředí.
Test se skládal z faktografické části (dějin filozofie a všeobecného přehledu), další část byla zaměřena na kritické myšlení a argumentaci. Poslední část pak byla věnována hrám a myšlenkovým experimentům ve filosofii.
Ukázky otázek z minulých ročníků.