Matematický Klokan – 19. 3. 2021

Letošní ročík soutěže Matematický Klokan proběhl distančně 19. 3. 2021.

Soutěž Matematický Klokan se v ČR poprvé konala v roce 1995. Pořadatelem soutěže v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Ministerstvem školství a mládeže ČR byl Matematický klokan zařazen mezi soutěže kategorie A – plně hrazené z prostředků MŠMT.

Studenti gymnázia PORG Ostrava soutěžili ve 3 kategoriích: Benjamín, Kadet a Junior. Soutěžilo se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu. Žáci a studenti tak absolvovali školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo najednou.