Viki Goldmannová – objevený talent mladé autorky

22. května 2021 vyhlásila nezisková organizace Youth Journalism International (YJI) výsledky soutěže žurnalistických prací mládeže do 19 let. Tuto soutěž pořádá každoročně od roku 2010 a tradičně se jí účastní stovky zájemců z celého světa, kteří mají možnost soutěžit v různých kategoriích a žánrech. Studentka sexty Viktorie Goldmannová se loni rozhodla poslat do soutěže fotografii a esej o svém rodném městě s příznačným názvem „Hradec nad Moravici, my faithful listener“ [Hradec nad Moravicí, ten, kdo mi věrně naslouchá]. Oba příspěvky byly porotou přijaty více než příznivě. V obrovské konkurenci Viki obdržela v obou kategoriích čestné uznání! Tím největším úspěchem však bylo samotné vyjádření poroty, která její nesporný talent popsala slovy: „[Viktorie] Goldmannová by měla napsat román. Její svěží, sugestivní styl ve vás vyvolává pocit, že jste [tam] s ní, ve městě, odkud pochází, procházíte hradem a touláte se po parku. Její slova a článek hluboce dojímají.“

Viki z celého srdce blahopřejeme a těšíme se na její román!