Adaptační pobyt primy

Letošní adaptační pobyt byl zaměřen na budování příznivého klimatu ve třídě a byl realizován v rámci projektu „Buďme prima žáci PORGu Ostrava“, který získal podporu Moravskoslezského kraje. Projekt je celoroční a je zaměřen na efektivní práci s kolektivem třídy v rámci rozšířených třídnických hodin.

Adapt 21 3

Na samotném adaptačním pobytu proběhla řada aktivit, na které můžeme navázat v třídnických hodinách. Reflexe aktivit probíhaly formativním a nehodnotícím způsobem. Třída si nastavila i osvojila základní pravidla komunikace a vzájemných vztahů, které si budou postupně ještě prohlubovat a posouvat je na vyšší úroveň.
Moc se na navazující práci se svou třídou těším.

 Adapt21 2

Josef Dužík
Třídní učitel