IB Diploma Programme na PORG Ostrava

PORG Ostrava prošel 24. dubna 2017 certifikací od organizace International Baccalaureate a získal oprávnění nabízet tzv. IB Diploma Programme (IB DP) v posledních dvou ročnících studia a zařadil se tak mezi téměř čtyři tisíce škol, které po celém světě nabízejí studium jednoho či více programů International Baccalaureate. Úspěšné absolvování IB DP zvyšuje šanci na přijetí na výběrové univerzity v zahraničí, čehož jsou důkazem i první absolvetni naší školy Nový PORG v Praze, kde tuto formu studia nabízíme od roku 2013.

Struktura programu IB DP

Studenti se věnují studiu šesti předmětů vybraných ze šesti skupin. Tři předměty studují na vyšší úrovni (HL - cca 320 vyučovacích hodin za dva roky) a tři předměty na nižší úrovni (SL – cca 200 vyučovacích hodin za dva roky). V příštím školním roce si naši studenti budou moci vybrat z nabídky předmětů: česká literatura; English Literature; French, German and Spanish; Math; Biology; Economics and History. Studenti se tedy mohou zaměřit na předměty, které je baví a kterým by se chtěli věnovat v budoucnosti. Zároveň je struktura programu dostatečně široká na to, aby studenty nijak neomezovala v možnosti svá rozhodnutí ohledně budoucího studia měnit. Součástí programu je také absolventská práce, tzv. Extended Essay, kurz Theory of Knowledge a aktivity v oblasti umělecké tvořivosti, sportu a dobrovolnictví, tzv. Creativity, Activity, Service.

  Czech Literature generic (HL, SL)  

 

French (HL, SL)

German (HL, SL)

Spanish (HL, SL)

 

ip hex

 

Economics (HL, SL)

History (HL, SL)

 

 

 

Biology (HL, SL)

 

 

Mathematics (SL)

 

 

 

  English Language and Literature (HL, SL)  

Možnosti zakončení studia na PORGu Ostrava

PORG je škola bilingvní a kromě mezinárodní maturity samozřejmě umožňuje studentům ukončit studium také maturitou českou. Studenti si budou moci vybrat jednu z pěti možností:

  1. Pouze česká maturita – státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc)
  2. Pouze mezinárodní maturita IB - tzn. studium IB DP programu v plném rozsahu. Tato možnost znamená, že student nebude mít uzavřené české středoškolské vzdělání.
  3. Kombinace české a mezinárodní maturity IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu. Navíc skládají na konci oktávy pouze maturitní zkoušku z češtiny – státní část. Při úspěšném složení mezinárodní maturity IB, jsou studentům předměty nostrifikovány a studenti získají vysvědčení o maturitní zkoušce.
  4. Česká maturita v plném rozsahu a mezinárodní maturita IB. V tomto případě studenti studují IB DP program v plném rozsahu a skládají českou maturitu v plném rozsahu, tzn. státní část (dvě povinné zkoušky + jedna možnost navíc) a školní část (tři povinné zkoušky + možnost až dvou předmětů navíc).
  5. Kombinace česká maturity a IB zkoušek z jednoho či několika IB předmětů. V tomto případě studenti skládají českou maturitu v plném rozsahu a přihlašují se ke zkoušce z jednoho či více IB předmětů.

PORG Ostrava je otevřen všem, kteří mají zájem se vzdělávat a nebojí se nových věcí!

IB maturita 2020