OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽÍ ZUŠ V KOMORNÍ HŘE

Okresní kolo soutěží ZUŠ v komorní hře se konalo 27.2.2019 na ZUŠ Ostrava - Poruba. Účastnili se tři komorní seskupení zobcových fléten ze tříd MgA. Martiny Fischerové a MgA. Zuzany Tomáškové. Žáci vzorně reprezentovali školu, podali krásné muzikální vyrovnané výkony odpovídající obtížnosti svých kategorií. Bylo na nich i přes drobnou nervozitu vidět, že si zahráli s chutí a radostí a že je hudba baví. Zároveň si všichni vyslechli i jiné výkony, což je velký přínos a motivace do budoucna a každý si i sebekriticky našel věci, na kterých je třeba více zapracovat. Vzájemně se žáci podporovali ve svých výkonech a fandili si navzájem.2.místo v nejmladší kategorii si přivezlo duo zobcových fléten Lucie Koběrská a Ivana Kržinová.Stejným ohodnocením, tedy 2.místem, se mohou pyšnit žákyně Nela Horáková, Marie Kuchařová a Veronika Oborná, které společně nacvičily skladby pro tři zobcové flétny a 3.místo si odvezlo rovněž Trio zobcových fléten Denisa Kubíková, Ema Heřmanová a Vilma Ondryášová.

Děkujeme všem za přípravu a reprezentaci a přejeme spoustu dalších krásných vystoupení.

okres dechy1