Úspěch v soutěži Múzy Ilji Hurníka

Soutěž, která se uskutečnila 15. října 2019 na ZUŠ Ostrava-Zábřeh, je určena žákům (sólistům) hudebních a výtvarných oborů Základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. O její populárnosti svědčí i to, že letos proběhl již její 7. ročník a zájem byl opravdu velký.

Do programu hudební části se mohli přihlásit žáci, které zajímá soudobá hudba, hrají a zpívají novátorská díla českých či světových skladatelů žijících v 20. a 21. století. Zúčastnit se mohou i žáci, kteří se chtějí prezentovat vlastní kompozicí či improvizací. Tříčlenná porota rozdělila výkony do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Každé dítě bylo oceněno – diplom, poukázka, drobný dárek.

Ze ZUŠ Ostrava – Mar.Hory se mimo jiné žáky zúčastnila i naše žákyně PORG Ivana Kržinová z flétnové třídy MgA. Martiny Fischerové a to hned ve dvou kategoriích. Ve hře na zobcovou flétnu získala ZLATÉ pásmo a ve hře na flétnu STŘÍBRNÉ pásmo. Nutno podotknout, že Ivanka soutěžila v obou kategoriích jako nejmladší. MF

IH IK 19 1