Mezinárodní hudební a výtvarné soutěžní matiné Kopřivnice 2020

Pololetní prázdniny většina dětí tráví někde na zasněžených kopcích či se věnují jen tak odpočinku. To ale tentokráte neplatilo pro dva žáky naší ZUŠ, sourozence Ivanu Kržinovou (flétna ze třídy Martiny Fischerové) a Víta Kržina (klavír ze třídy Anety Šoborové). Páteční den věnovaly děti umění a to nejen hudebnímu, ale i výtvarnému. Po svých krásných hudebních výkonech, kde si ve své kategorii oba vysoutěžili nádherná 1. místa, si „odskočili“ do výtvarného ateliéru, kde pod vedením pana ředitele tvořili svá díla. I tady si odnesli ceny – Vítek 2. místo a Ivanka 1. místo. Příjemně strávený den zakončili všichni soutěžící i porota společným obědem v nedalekém Štramberku. Oběma účinkujícím i jejich pedagogům děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník!

Iva a Vít uč