Družina - proběhlé akce

Družina

Harmonogram družiny a kroužků:

Družina je ve  školní dny otevřena vždy ráno od 7:00 do 8:30 a odpoledne od 12:20 do 17:30.  Pouze v pátek odpoledne je provoz družiny zkrácený a družina zavírá v 16:30. 

Kroužky probíhají od pondělí do pátku ve dvou po sobě jdoucích blocích: blok - od 14:10 do 15: 25,  2. blok - od 15:30 do 16:45.

Kontakt: Soňa Křístková - vedoucí družiny a volnočasových aktivit

telefon: 603 967 187

telefon vychovatelky (odpoledne):  608 418 119

e-mail: druzina(zavináč)porg.cz

Základní principy:

Z hlediska fungování družiny je naším záměrem především její co nejužší napojení na potřeby žáků vyplývající z plnění školních povinností a další rozvíjení jejich dovedností a různých zájmů.  Doba strávená ve školní družině je cíleně a  důsledně rozdělována na bloky určené k odpočinku a relaxaci, plnění domácích úkolů nebo dalšímu studiu v různých skupinách a k činnostem v řadě zájmových  kroužků. Všechny bloky a aktivity jsou vedeny pedagogickými pracovníky naší  školy a v případě zájmových kroužků také vybranými externisty.

Návštěva družiny není povinnou součástí školní docházky. Děti zde můžou trávit čas po vyučování dle zájmu a potřeby. S návštěvou družiny nesouvisí další platby nad rámec stanoveného školného.

Rodiče mohou přihlásit své dítě k docházce do družiny podle svého vlastního uvážení, například jen v určité dny, nebo dokonce jen na konkrétní aktivitu nebo kroužek. Začátek družiny se může u žáků z jednotlivých ročníků lišit podle návaznosti na rozvrh hodin ve škole. Vyzvedávat děti z družiny je možné kdykoliv. Z kroužku je  možné vyzvedávat děti jen po jeho skončení. Bez doprovodu můžou družinu opustit pouze ti žáci, jejichž rodiče s tím předem vyslovili písemný souhlas.

Nádech... odraz... á ROZJEZD!

Od pondělí 10.9. odstartovala svou činnost většina družinových kroužků, letos v součinnosti s International School Ostrava. Děti mají před sebou pár měsíců, ve kterých se budou věnovat všemu, co je baví, naplňuje, rozvíjí a dělá jim radost. Vše, čemu se naučily, budou mít možnost zúročit 5.12. při tradičním Rozsvěcení vánočního stromu. Přejeme, ať se daří!

PORG má talent 2018

Letos od února probíhala v ranní družince soutěž dětí v talentu nejrůznějšího druhu (od zpěvu přes pohybové činnosti až třeba po skládání Rubikovy kostky). Do soutěže se přihlásilo kolem 40 dětí. Soutěžili jednotlivci i skupiny. 

První cenu v kategorii hudba získalo trio Ema Heřmanová, Adéla Chrapková a Vilma Ondryášová za hru na flétnu. V kategorii tanec se na první příčce umístila Sofie Mintonová a Darina Krátká a ve volném stylu obsadil první místo Marek Jalůvka se svým kouzelnickým číslem.

Všem vítězům blahopřejeme.

Recitační soutěž

Ve středu 7.3. se vítězové školního kola recitační soutěže vypravili do Střediska volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě, aby se účastnili kola obvodního.

Beata Abrahamová, Dorota Čiefová, Stanislav Kolář, Sofie Loucka a Viktor Kuš změřili síly s recitátory z ostatních škol. Postup do dalšího kola jim sice o vlásek unikl, ale nabytou  zkušenost  i rady odborné poroty mohou zúročit ve své další práci. Děkujeme za reprezentaci školy! 

Kostkiáda

V únorových dnech roku 2018 proběhla v družině „Kostkiáda“. Byl to turnaj, kterého se zúčastnilo 18 dětí od první do páté třídy. V této soutěži bylo potřeba postavit co nejvyšší věž z kostek. Všichni žáci byli rozděleni do tří skupin podle věku a celá akce mohla začít. Soutěžící bojovali nejprve každý sám za sebe a do druhého kola postoupil pouze ten, komu věž nespadla. Celého finále se zúčastnilo 9 dětí. A kdo to nakonec vyhrál? Na prvních místech se umístili tito stavitelé – Elisabet Hopjanová (kategorie nejmladší), Tomáš Mikula (kategorie starší) a v nejstarší kategorii zvítězil Vojtěch Kobierski. Všem výhercům gratulujeme a ostatním spoluhráčům děkujeme za účast a férovost při celém průběhu této únorové akce. 

Adventní návštěva

V prosinci se vzali za ruce třeťáci, pár páťáků a paní učitelky Čiklová, Křístková a Pobucká přibrala navíc harmoniku. Společně navštívili Sanatorium Jih, kde zpěvem koled vykouzlilii adventní náladu klientům i personálu. Navíc nepřišli s prázdnou - část výtěžku z Vánočního jarmarku věnovali na nákup  her do tří společenských místností sanatoria. Odcházeli obdarováni víc, než čekali - odnášeli si  hřejivý pocit u srdce.

Halloweenská mise

V průběhu listopadu proběhla pod vedením paní vychovatelky Branichové Halloweenská mise - soutěž ve tvorbě mumií. Přihlášení odvážlivci  se podle věku rozdělili do dvou skupin - POLOROZPADLÍ (1. a 2. třída) a ZTROUCHNIVĚLÍ (3.-5. třída). Všechny zúčastněné dvojice podaly perfektní výkon a soutěž tak byla napínavá až do úplného konce. Nakonec se na prvním místě umístila Bára Chrapková  s Tomášem Mikulou (2.tř.) a Vilma Ondryášová s Denisou Dedkovou (5.tř). Všem zúčastněným děkujeme za účast a férovou hru.

Fotbálková liga

Od měsíce října probíhal Turnaj ve stolním fotbálku. Hráči se svými manšafty na tyčích dobývali putovní pohár a čestné místo na nástěnce. Po napínavých zápasech se vítězy v kategorii mladších žáků stali Bára Chrapková a Matyáš Matějka, a v kategorii starších žáků zvítězil Viktor Kuš a Martin Sládeček. Vítězové budou moci obhajovat své prvenství zase příští školní rok. A my všichni se těšíme na čerstvou ukázku talentů. Takže stolním sportům zdar a fotbálku zvláště!